בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר מיכה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

מיכה פרק ג

undefined

רבנים שונים

(א) ואמר שמעו נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל הלוא לכם לדעת את המשפט: (ב) שנאי טוב ואהבי רעה (רע) גזלי עורם מעליהם ושארם מעל עצמותם: (ג) ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו ואת עצמתיהם פצחו ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת: (ד) אז יזעקו אל יהוה ולא יענה אותם ויסתר פניו מהם בעת ההיא כאשר הרעו מעלליהם: (ה) כה אמר יהוה על הנביאים המתעים את עמי הנשכים בשניהם וקראו שלום ואשר לא יתן על פיהם וקדשו עליו מלחמה: (ו) לכן לילה לכם מחזון וחשכה לכם מקסם ובאה השמש על הנביאים וקדר עליהם היום: (ז) ובשו החזים וחפרו הקסמים ועטו על שפם כלם כי אין מענה אלהים: (ח) ואולם אנכי מלאתי כח את רוח יהוה ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו: (ט) שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו: (י) בנה ציון בדמים וירושלם בעולה: (יא) ראשיה בשחד ישפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל יהוה ישענו לאמר הלוא יהוה בקרבנו לא תבוא עלינו רעה: (יב) לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il