בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר מיכה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

מיכה פרק ה

undefined

רבנים שונים

(א) ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם: (ב) לכן יתנם עד עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על בני ישראל: (ג) ועמד ורעה בעז יהוה בגאון שם יהוה אלהיו וישבו כי עתה יגדל עד אפסי ארץ: (ד) והיה זה שלום אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרך בארמנותינו והקמנו עליו שבעה רעים ושמנה נסיכי אדם: (ה) ורעו את ארץ אשור בחרב ואת ארץ נמרד בפתחיה והציל מאשור כי יבוא בארצנו וכי ידרך בגבולנו: (ו) והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים עלי עשב אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם: (ז) והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי צאן אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל: (ח) תרם ידך על צריך וכל איביך יכרתו: (ט) והיה ביום ההוא נאם יהוה והכרתי סוסיך מקרבך והאבדתי מרכבתיך: (י) והכרתי ערי ארצך והרסתי כל מבצריך: (יא) והכרתי כשפים מידך ומעוננים לא יהיו לך: (יב) והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך ולא תשתחוה עוד למעשה ידיך: (יג) ונתשתי אשיריך מקרבך והשמדתי עריך: (יד) ועשיתי באף ובחמה נקם את הגוים אשר לא שמעו:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il