בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר מיכה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

מיכה פרק ו

undefined

רבנים שונים

(א) שמעו נא את אשר יהוה אמר קום ריב את ההרים ותשמענה הגבעות קולך: (ב) שמעו הרים את ריב יהוה והאתנים מוסדי ארץ כי ריב ליהוה עם עמו ועם ישראל יתוכח: (ג) עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי: (ד) כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים: (ה) עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אתו בלעם בן בעור מן השטים עד הגלגל למען דעת צדקות יהוה: (ו) במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה: (ז) הירצה יהוה באלפי אילים ברבבות נחלי שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי: (ח) הגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך: (ט) קול יהוה לעיר יקרא ותושיה יראה שמך שמעו מטה ומי יעדה: (י) עוד האש בית רשע אצרות רשע ואיפת רזון זעומה: (יא) האזכה במאזני רשע ובכיס אבני מרמה: (יב) אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו שקר ולשונם רמיה בפיהם: (יג) וגם אני החליתי הכותך השמם על חטאתך: (יד) אתה תאכל ולא תשבע וישחך בקרבך ותסג ולא תפליט ואשר תפלט לחרב אתן: (טו) אתה תזרע ולא תקצור אתה תדרך זית ולא תסוך שמן ותירוש ולא תשתה יין: (טז) וישתמר חקות עמרי וכל מעשה בית אחאב ותלכו במעצותם למען תתי אתך לשמה וישביה לשרקה וחרפת עמי תשאו:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il