בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר נחום
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

נחום פרק ג

undefined

רבנים שונים

(א) הוי עיר דמים כלה כחש פרק מלאה לא ימיש טרף: (ב) קול שוט וקול רעש אופן וסוס דהר ומרכבה מרקדה: (ג) פרש מעלה ולהב חרב וברק חנית ורב חלל וכבד פגר ואין קצה לגויה יכשלו (וכשלו) בגויתם: (ד) מרב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים המכרת גוים בזנוניה ומשפחות בכשפיה: (ה) הנני אליך נאם יהוה צבאות וגליתי שוליך על פניך והראיתי גוים מערך וממלכות קלונך: (ו) והשלכתי עליך שקצים ונבלתיך ושמתיך כראי: (ז) והיה כל ראיך ידוד ממך ואמר שדדה נינוה מי ינוד לה מאין אבקש מנחמים לך: (ח) התיטבי מנא אמון הישבה ביארים מים סביב לה אשר חיל ים מים חומתה: (ט) כוש עצמה ומצרים ואין קצה פוט ולובים היו בעזרתך: (י) גם היא לגלה הלכה בשבי גם עלליה ירטשו בראש כל חוצות ועל נכבדיה ידו גורל וכל גדוליה רתקו בזקים: (יא) גם את תשכרי תהי נעלמה גם את תבקשי מעוז מאויב: (יב) כל מבצריך תאנים עם בכורים אם ינועו ונפלו על פי אוכל: (יג) הנה עמך נשים בקרבך לאיביך פתוח נפתחו שערי ארצך אכלה אש בריחיך: (יד) מי מצור שאבי לך חזקי מבצריך באי בטיט ורמסי בחמר החזיקי מלבן: (טו) שם תאכלך אש תכריתך חרב תאכלך כילק התכבד כילק התכבדי כארבה: (טז) הרבית רכליך מכוכבי השמים ילק פשט ויעף: (יז) מנזריך כארבה וטפסריך כגוב גבי החונים בגדרות ביום קרה שמש זרחה ונודד ולא נודע מקומו אים: (יח) נמו רעיך מלך אשור ישכנו אדיריך נפשו עמך על ההרים ואין מקבץ: (יט) אין כהה לשברך נחלה מכתך כל שמעי שמעך תקעו כף עליך כי על מי לא עברה רעתך תמיד:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il