בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר חבקוק
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

חבקוק פרק ב

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) על משמרתי אעמדה ואתיצבה על מצור ואצפה לראות מה ידבר בי ומה אשיב על תוכחתי: (ב) ויענני יהוה ויאמר כתב חזון ובאר על הלחות למען ירוץ קורא בו: (ג) כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו כי בא יבא לא יאחר: (ד) הנה עפלה לא ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה: (ה) ואף כי היין בגד גבר יהיר ולא ינוה אשר הרחיב כשאול נפשו והוא כמות ולא ישבע ויאסף אליו כל הגוים ויקבץ אליו כל העמים: (ו) הלוא אלה כלם עליו משל ישאו ומליצה חידות לו ויאמר הוי המרבה לא לו עד מתי ומכביד עליו עבטיט: (ז) הלוא פתע יקומו נשכיך ויקצו מזעזעיך והיית למשסות למו: (ח) כי אתה שלות גוים רבים ישלוך כל יתר עמים מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה: (ט) הוי בצע בצע רע לביתו לשום במרום קנו להנצל מכף רע: (י) יעצת בשת לביתך קצות עמים רבים וחוטא נפשך: (יא) כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה: (יב) הוי בנה עיר בדמים וכונן קריה בעולה: (יג) הלוא הנה מאת יהוה צבאות וייגעו עמים בדי אש ולאמים בדי ריק יעפו: (יד) כי תמלא הארץ לדעת את כבוד יהוה כמים יכסו על ים: (טו) הוי משקה רעהו מספח חמתך ואף שכר למען הביט על מעוריהם: (טז) שבעת קלון מכבוד שתה גם אתה והערל תסוב עליך כוס ימין יהוה וקיקלון על כבודך: (יז) כי חמס לבנון יכסך ושד בהמות יחיתן מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה: (יח) מה הועיל פסל כי פסלו יצרו מסכה ומורה שקר כי בטח יצר יצרו עליו לעשות אלילים אלמים: (יט) הוי אמר לעץ הקיצה עורי לאבן דומם הוא יורה הנה הוא תפוש זהב וכסף וכל רוח אין בקרבו: (כ) ויהוה בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץ:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il