בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר תהילים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

תהלים פרק יב

undefined

רבנים שונים

(א) למנצח על השמינית מזמור לדוד: (ב) הושיעה יהוה כי גמר חסיד כי פסו אמונים מבני אדם: (ג) שוא ידברו איש את רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו: (ד) יכרת יהוה כל שפתי חלקות לשון מדברת גדלות: (ה) אשר אמרו ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו: (ו) משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח לו: (ז) אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים: (ח) אתה יהוה תשמרם תצרנו מן הדור זו לעולם: (ט) סביב רשעים יתהלכון כרם זלות לבני אדם: