בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר תהילים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

תהלים פרק יח

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אותו מכף כל איביו ומיד שאול: (ב) ויאמר ארחמך יהוה חזקי: (ג) יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי: (ד) מהלל אקרא יהוה ומן איבי אושע: (ה) אפפוני חבלי מות ונחלי בליעל יבעתוני: (ו) חבלי שאול סבבוני קדמוני מוקשי מות: (ז) בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באזניו: (ח) ותגעש ותרעש הארץ ומוסדי הרים ירגזו ויתגעשו כי חרה לו: (ט) עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו: (י) ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו: (יא) וירכב על כרוב ויעף וידא על כנפי רוח: (יב) ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו חשכת מים עבי שחקים: (יג) מנגה נגדו עביו עברו ברד וגחלי אש: (יד) וירעם בשמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי אש: (טו) וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם: (טז) ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך יהוה מנשמת רוח אפך: (יז) ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים: (יח) יצילני מאיבי עז ומשנאי כי אמצו ממני: (יט) יקדמוני ביום אידי ויהי יהוה למשען לי: (כ) ויוציאני למרחב יחלצני כי חפץ בי: (כא) יגמלני יהוה כצדקי כבר ידי ישיב לי: (כב) כי שמרתי דרכי יהוה ולא רשעתי מאלהי: (כג) כי כל משפטיו לנגדי וחקתיו לא אסיר מני: (כד) ואהי תמים עמו ואשתמר מעוני: (כה) וישב יהוה לי כצדקי כבר ידי לנגד עיניו: (כו) עם חסיד תתחסד עם גבר תמים תתמם: (כז) עם נבר תתברר ועם עקש תתפתל: (כח) כי אתה עם עני תושיע ועינים רמות תשפיל: (כט) כי אתה תאיר נרי יהוה אלהי יגיה חשכי: (ל) כי בך ארץ גדוד ובאלהי אדלג שור: (לא) האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו: (לב) כי מי אלוה מבלעדי יהוה ומי צור זולתי אלהינו: (לג) האל המאזרני חיל ויתן תמים דרכי: (לד) משוה רגלי כאילות ועל במתי יעמידני: (לה) מלמד ידי למלחמה ונחתה קשת נחושה זרועתי: (לו) ותתן לי מגן ישעך וימינך תסעדני וענותך תרבני: (לז) תרחיב צעדי תחתי ולא מעדו קרסלי: (לח) ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם: (לט) אמחצם ולא יכלו קום יפלו תחת רגלי: (מ) ותאזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתי: (מא) ואיבי נתתה לי ערף ומשנאי אצמיתם: (מב) ישועו ואין מושיע על יהוה ולא ענם: (מג) ואשחקם כעפר על פני רוח כטיט חוצות אריקם: (מד) תפלטני מריבי עם תשימני לראש גוים עם לא ידעתי יעבדוני: (מה) לשמע אזן ישמעו לי בני נכר יכחשו לי: (מו) בני נכר יבלו ויחרגו ממסגרותיהם: (מז) חי יהוה וברוך צורי וירום אלוהי ישעי: (מח) האל הנותן נקמות לי וידבר עמים תחתי: (מט) מפלטי מאיבי אף מן קמי תרוממני מאיש חמס תצילני: (נ) על כן אודך בגוים יהוה ולשמך אזמרה: (נא) מגדל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il