בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר תהילים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

תהלים פרק כב

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) למנצח על אילת השחר מזמור לדוד: (ב) אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי: (ג) אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דמיה לי: (ד) ואתה קדוש יושב תהלות ישראל: (ה) בך בטחו אבתינו בטחו ותפלטמו: (ו) אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא בושו: (ז) ואנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם: (ח) כל ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש: (ט) גל אל יהוה יפלטהו יצילהו כי חפץ בו: (י) כי אתה גחי מבטן מבטיחי על שדי אמי: (יא) עליך השלכתי מרחם מבטן אמי אלי אתה: (יב) אל תרחק ממני כי צרה קרובה כי אין עוזר: (יג) סבבוני פרים רבים אבירי בשן כתרוני: (יד) פצו עלי פיהם אריה טרף ושאג: (טו) כמים נשפכתי והתפרדו כל עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי: (טז) יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי ולעפר מות תשפתני: (יז) כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי: (יח) אספר כל עצמותי המה יביטו יראו בי: (יט) יחלקו בגדי להם ועל לבושי יפילו גורל: (כ) ואתה יהוה אל תרחק אילותי לעזרתי חושה: (כא) הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי: (כב) הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני: (כג) אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך: (כד) יראי יהוה הללוהו כל זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל זרע ישראל: (כה) כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע: (כו) מאתך תהלתי בקהל רב נדרי אשלם נגד יראיו: (כז) יאכלו ענוים וישבעו יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם לעד: (כח) יזכרו וישבו אל יהוה כל אפסי ארץ וישתחוו לפניך כל משפחות גוים: (כט) כי ליהוה המלוכה ומשל בגוים: (ל) אכלו וישתחוו כל דשני ארץ לפניו יכרעו כל יורדי עפר ונפשו לא חיה: (לא) זרע יעבדנו יספר לאדני לדור: (לב) יבאו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il