בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר תהילים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

תהלים פרק לז

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) לדוד אל תתחר במרעים אל תקנא בעשי עולה: (ב) כי כחציר מהרה ימלו וכירק דשא יבולון: (ג) בטח ביהוה ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה: (ד) והתענג על יהוה ויתן לך משאלת לבך: (ה) גול על יהוה דרכך ובטח עליו והוא יעשה: (ו) והוציא כאור צדקך ומשפטך כצהרים: (ז) דום ליהוה והתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באיש עשה מזמות: (ח) הרף מאף ועזב חמה אל תתחר אך להרע: (ט) כי מרעים יכרתון וקוי יהוה המה יירשו ארץ: (י) ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו: (יא) וענוים יירשו ארץ והתענגו על רב שלום: (יב) זמם רשע לצדיק וחרק עליו שניו: (יג) אדני ישחק לו כי ראה כי יבא יומו: (יד) חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון לטבוח ישרי דרך: (טו) חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה: (טז) טוב מעט לצדיק מהמון רשעים רבים: (יז) כי זרועות רשעים תשברנה וסומך צדיקים יהוה: (יח) יודע יהוה ימי תמימם ונחלתם לעולם תהיה: (יט) לא יבשו בעת רעה ובימי רעבון ישבעו: (כ) כי רשעים יאבדו ואיבי יהוה כיקר כרים כלו בעשן כלו: (כא) לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן: (כב) כי מברכיו יירשו ארץ ומקלליו יכרתו: (כג) מיהוה מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ: (כד) כי יפל לא יוטל כי יהוה סומך ידו: (כה) נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם: (כו) כל היום חונן ומלוה וזרעו לברכה: (כז) סור מרע ועשה טוב ושכן לעולם: (כח) כי יהוה אהב משפט ולא יעזב את חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים נכרת: (כט) צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עליה: (ל) פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט: (לא) תורת אלהיו בלבו לא תמעד אשריו: (לב) צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו: (לג) יהוה לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו: (לד) קוה אל יהוה ושמר דרכו וירוממך לרשת ארץ בהכרת רשעים תראה: (לה) ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן: (לו) ויעבר והנה איננו ואבקשהו ולא נמצא: (לז) שמר תם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום: (לח) ופשעים נשמדו יחדו אחרית רשעים נכרתה: (לט) ותשועת צדיקים מיהוה מעוזם בעת צרה: (מ) ויעזרם יהוה ויפלטם יפלטם מרשעים ויושיעם כי חסו בו:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il