בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר תהילים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

תהלים פרק נ

undefined

רבנים שונים

(א) מזמור לאסף אל אלהים יהוה דבר ויקרא ארץ ממזרח שמש עד מבאו: (ב) מציון מכלל יפי אלהים הופיע: (ג) יבא אלהינו ואל יחרש אש לפניו תאכל וסביביו נשערה מאד: (ד) יקרא אל השמים מעל ואל הארץ לדין עמו: (ה) אספו לי חסידי כרתי בריתי עלי זבח: (ו) ויגידו שמים צדקו כי אלהים שפט הוא סלה: (ז) שמעה עמי ואדברה ישראל ואעידה בך אלהים אלהיך אנכי: (ח) לא על זבחיך אוכיחך ועולתיך לנגדי תמיד: (ט) לא אקח מביתך פר ממכלאתיך עתודים: (י) כי לי כל חיתו יער בהמות בהררי אלף: (יא) ידעתי כל עוף הרים וזיז שדי עמדי: (יב) אם ארעב לא אמר לך כי לי תבל ומלאה: (יג) האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה: (יד) זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך: (טו) וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני: (טז) ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חקי ותשא בריתי עלי פיך: (יז) ואתה שנאת מוסר ותשלך דברי אחריך: (יח) אם ראית גנב ותרץ עמו ועם מנאפים חלקך: (יט) פיך שלחת ברעה ולשונך תצמיד מרמה: (כ) תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דפי: (כא) אלה עשית והחרשתי דמית היות אהיה כמוך אוכיחך ואערכה לעיניך: (כב) בינו נא זאת שכחי אלוה פן אטרף ואין מציל: (כג) זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il