בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר תהילים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

תהלים פרק פט

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) משכיל לאיתן האזרחי: (ב) חסדי יהוה עולם אשירה לדר ודר אודיע אמונתך בפי: (ג) כי אמרתי עולם חסד יבנה שמים תכן אמונתך בהם: (ד) כרתי ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי: (ה) עד עולם אכין זרעך ובניתי לדר ודור כסאך סלה: (ו) ויודו שמים פלאך יהוה אף אמונתך בקהל קדשים: (ז) כי מי בשחק יערך ליהוה ידמה ליהוה בבני אלים: (ח) אל נערץ בסוד קדשים רבה ונורא על כל סביביו: (ט) יהוה אלהי צבאות מי כמוך חסין יה ואמונתך סביבותיך: (י) אתה מושל בגאות הים בשוא גליו אתה תשבחם: (יא) אתה דכאת כחלל רהב בזרוע עזך פזרת אויביך: (יב) לך שמים אף לך ארץ תבל ומלאה אתה יסדתם: (יג) צפון וימין אתה בראתם תבור וחרמון בשמך ירננו: (יד) לך זרוע עם גבורה תעז ידך תרום ימינך: (טו) צדק ומשפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמו פניך: (טז) אשרי העם ידעי תרועה יהוה באור פניך יהלכון: (יז) בשמך יגילון כל היום ובצדקתך ירומו: (יח) כי תפארת עזמו אתה וברצונך תרים (תרום) קרנינו: (יט) כי ליהוה מגננו ולקדוש ישראל מלכנו: (כ) אז דברת בחזון לחסידיך ותאמר שויתי עזר על גבור הרימותי בחור מעם: (כא) מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו: (כב) אשר ידי תכון עמו אף זרועי תאמצנו: (כג) לא ישיא אויב בו ובן עולה לא יעננו: (כד) וכתותי מפניו צריו ומשנאיו אגוף: (כה) ואמונתי וחסדי עמו ובשמי תרום קרנו: (כו) ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו: (כז) הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישועתי: (כח) אף אני בכור אתנהו עליון למלכי ארץ: (כט) לעולם אשמור (אשמר ) לו חסדי ובריתי נאמנת לו: (ל) ושמתי לעד זרעו וכסאו כימי שמים: (לא) אם יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכון: (לב) אם חקתי יחללו ומצותי לא ישמרו: (לג) ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם: (לד) וחסדי לא אפיר מעמו ולא אשקר באמונתי: (לה) לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה: (לו) אחת נשבעתי בקדשי אם לדוד אכזב: (לז) זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי: (לח) כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלה: (לט) ואתה זנחת ותמאס התעברת עם משיחך: (מ) נארתה ברית עבדך חללת לארץ נזרו: (מא) פרצת כל גדרתיו שמת מבצריו מחתה: (מב) שסהו כל עברי דרך היה חרפה לשכניו: (מג) הרימות ימין צריו השמחת כל אויביו: (מד) אף תשיב צור חרבו ולא הקימתו במלחמה: (מה) השבת מטהרו וכסאו לארץ מגרתה: (מו) הקצרת ימי עלומיו העטית עליו בושה סלה: (מז) עד מה יהוה תסתר לנצח תבער כמו אש חמתך: (מח) זכר אני מה חלד על מה שוא בראת כל בני אדם: (מט) מי גבר יחיה ולא יראה מות ימלט נפשו מיד שאול סלה: (נ) איה חסדיך הראשנים אדני נשבעת לדוד באמונתך: (נא) זכר אדני חרפת עבדיך שאתי בחיקי כל רבים עמים: (נב) אשר חרפו אויביך יהוה אשר חרפו עקבות משיחך: (נג) ברוך יהוה לעולם אמן ואמן:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il