בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר תהילים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

תהלים פרק קד

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ברכי נפשי את יהוה יהוה אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת: (ב) עטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה: (ג) המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח: (ד) עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש להט: (ה) יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועד: (ו) תהום כלבוש כסיתו על הרים יעמדו מים: (ז) מן גערתך ינוסון מן קול רעמך יחפזון: (ח) יעלו הרים ירדו בקעות אל מקום זה יסדת להם: (ט) גבול שמת בל יעברון בל ישבון לכסות הארץ: (י) המשלח מעינים בנחלים בין הרים יהלכון: (יא) ישקו כל חיתו שדי ישברו פראים צמאם: (יב) עליהם עוף השמים ישכון מבין עפאים יתנו קול: (יג) משקה הרים מעליותיו מפרי מעשיך תשבע הארץ: (יד) מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבדת האדם להוציא לחם מן הארץ: (טו) ויין ישמח לבב אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד: (טז) ישבעו עצי יהוה ארזי לבנון אשר נטע: (יז) אשר שם צפרים יקננו חסידה ברושים ביתה: (יח) הרים הגבהים ליעלים סלעים מחסה לשפנים: (יט) עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו: (כ) תשת חשך ויהי לילה בו תרמש כל חיתו יער: (כא) הכפירים שאגים לטרף ולבקש מאל אכלם: (כב) תזרח השמש יאספון ואל מעונתם ירבצון: (כג) יצא אדם לפעלו ולעבדתו עדי ערב: (כד) מה רבו מעשיך יהוה כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך: (כה) זה הים גדול ורחב ידים שם רמש ואין מספר חיות קטנות עם גדלות: (כו) שם אניות יהלכון לויתן זה יצרת לשחק בו: (כז) כלם אליך ישברון לתת אכלם בעתו: (כח) תתן להם ילקטון תפתח ידך ישבעון טוב: (כט) תסתיר פניך יבהלון תסף רוחם יגועון ואל עפרם ישובון: (ל) תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה: (לא) יהי כבוד יהוה לעולם ישמח יהוה במעשיו: (לב) המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו: (לג) אשירה ליהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי: (לד) יערב עליו שיחי אנכי אשמח ביהוה: (לה) יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את יהוה הללו יה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il