בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר תהילים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

תהלים פרק קה

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו: (ב) שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו: (ג) התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה: (ד) דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד: (ה) זכרו נפלאותיו אשר עשה מפתיו ומשפטי פיו: (ו) זרע אברהם עבדו בני יעקב בחיריו: (ז) הוא יהוה אלהינו בכל הארץ משפטיו: (ח) זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור: (ט) אשר כרת את אברהם ושבועתו לישחק: (י) ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם: (יא) לאמר לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם: (יב) בהיותם מתי מספר כמעט וגרים בה: (יג) ויתהלכו מגוי אל גוי מממלכה אל עם אחר: (יד) לא הניח אדם לעשקם ויוכח עליהם מלכים: (טו) אל תגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו: (טז) ויקרא רעב על הארץ כל מטה לחם שבר: (יז) שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף: (יח) ענו בכבל רגליו (רגלו) ברזל באה נפשו: (יט) עד עת בא דברו אמרת יהוה צרפתהו: (כ) שלח מלך ויתירהו משל עמים ויפתחהו: (כא) שמו אדון לביתו ומשל בכל קנינו: (כב) לאסר שריו בנפשו וזקניו יחכם: (כג) ויבא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ חם: (כד) ויפר את עמו מאד ויעצמהו מצריו: (כה) הפך לבם לשנא עמו להתנכל בעבדיו: (כו) שלח משה עבדו אהרן אשר בחר בו: (כז) שמו בם דברי אתותיו ומפתים בארץ חם: (כח) שלח חשך ויחשך ולא מרו את דבריו (דברו): (כט) הפך את מימיהם לדם וימת את דגתם: (ל) שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם: (לא) אמר ויבא ערב כנים בכל גבולם: (לב) נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם: (לג) ויך גפנם ותאנתם וישבר עץ גבולם: (לד) אמר ויבא ארבה וילק ואין מספר: (לה) ויאכל כל עשב בארצם ויאכל פרי אדמתם: (לו) ויך כל בכור בארצם ראשית לכל אונם: (לז) ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל: (לח) שמח מצרים בצאתם כי נפל פחדם עליהם: (לט) פרש ענן למסך ואש להאיר לילה: (מ) שאל ויבא שלו ולחם שמים ישביעם: (מא) פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר: (מב) כי זכר את דבר קדשו את אברהם עבדו: (מג) ויוצא עמו בששון ברנה את בחיריו: (מד) ויתן להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו: (מה) בעבור ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו הללו יה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il