בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר משלי
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

משלי פרק ג

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) בני תורתי אל תשכח ומצותי יצר לבך: (ב) כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך: (ג) חסד ואמת אל יעזבך קשרם על גרגרותיך כתבם על לוח לבך: (ד) ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם: (ה) בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען: (ו) בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך: (ז) אל תהי חכם בעיניך ירא את יהוה וסור מרע: (ח) רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך: (ט) כבד את יהוה מהונך ומראשית כל תבואתך: (י) וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו: (יא) מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו: (יב) כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את בן ירצה: (יג) אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה: (יד) כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה: (טו) יקרה היא מפניים (מפנינים) וכל חפציך לא ישוו בה: (טז) ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד: (יז) דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום: (יח) עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר: (יט) יהוה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה: (כ) בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו טל: (כא) בני אל ילזו מעיניך נצר תשיה ומזמה: (כב) ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך: (כג) אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף: (כד) אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך: (כה) אל תירא מפחד פתאם ומשאת רשעים כי תבא: (כו) כי יהוה יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד: (כז) אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידיך (ידך) לעשות: (כח) אל תאמר לרעיך (לרעך) לך ושוב ומחר אתן ויש אתך: (כט) אל תחרש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך: (ל) אל תרוב (תריב) עם אדם חנם אם לא גמלך רעה: (לא) אל תקנא באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו: (לב) כי תועבת יהוה נלוז ואת ישרים סודו: (לג) מארת יהוה בבית רשע ונוה צדיקים יברך: (לד) אם ללצים הוא יליץ ולעניים (ולענוים) יתן חן: (לה) כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il