בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר משלי
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

משלי פרק יד

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו: (ב) הולך בישרו ירא יהוה ונלוז דרכיו בוזהו: (ג) בפי אויל חטר גאוה ושפתי חכמים תשמורם: (ד) באין אלפים אבוס בר ורב תבואות בכח שור: (ה) עד אמונים לא יכזב ויפיח כזבים עד שקר: (ו) בקש לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל: (ז) לך מנגד לאיש כסיל ובל ידעת שפתי דעת: (ח) חכמת ערום הבין דרכו ואולת כסילים מרמה: (ט) אולים יליץ אשם ובין ישרים רצון: (י) לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר: (יא) בית רשעים ישמד ואהל ישרים יפריח: (יב) יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות: (יג) גם בשחק יכאב לב ואחריתה שמחה תוגה: (יד) מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב: (טו) פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשרו: (טז) חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטח: (יז) קצר אפים יעשה אולת ואיש מזמות ישנא: (יח) נחלו פתאים אולת וערומים יכתרו דעת: (יט) שחו רעים לפני טובים ורשעים על שערי צדיק: (כ) גם לרעהו ישנא רש ואהבי עשיר רבים: (כא) בז לרעהו חוטא ומחונן עניים (ענוים) אשריו: (כב) הלוא יתעו חרשי רע וחסד ואמת חרשי טוב: (כג) בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתים אך למחסור: (כד) עטרת חכמים עשרם אולת כסילים אולת: (כה) מציל נפשות עד אמת ויפח כזבים מרמה: (כו) ביראת יהוה מבטח עז ולבניו יהיה מחסה: (כז) יראת יהוה מקור חיים לסור ממקשי מות: (כח) ברב עם הדרת מלך ובאפס לאם מחתת רזון: (כט) ארך אפים רב תבונה וקצר רוח מרים אולת: (ל) חיי בשרים לב מרפא ורקב עצמות קנאה: (לא) עשק דל חרף עשהו ומכבדו חנן אביון: (לב) ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק: (לג) בלב נבון תנוח חכמה ובקרב כסילים תודע: (לד) צדקה תרומם גוי וחסד לאמים חטאת: (לה) רצון מלך לעבד משכיל ועברתו תהיה מביש:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il