בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר משלי
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

משלי פרק טו

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) מענה רך ישיב חמה ודבר עצב יעלה אף: (ב) לשון חכמים תיטיב דעת ופי כסילים יביע אולת: (ג) בכל מקום עיני יהוה צפות רעים וטובים: (ד) מרפא לשון עץ חיים וסלף בה שבר ברוח: (ה) אויל ינאץ מוסר אביו ושמר תוכחת יערים: (ו) בית צדיק חסן רב ובתבואת רשע נעכרת: (ז) שפתי חכמים יזרו דעת ולב כסילים לא כן: (ח) זבח רשעים תועבת יהוה ותפלת ישרים רצונו: (ט) תועבת יהוה דרך רשע ומרדף צדקה יאהב: (י) מוסר רע לעזב ארח שונא תוכחת ימות: (יא) שאול ואבדון נגד יהוה אף כי לבות בני אדם: (יב) לא יאהב לץ הוכח לו אל חכמים לא ילך: (יג) לב שמח ייטב פנים ובעצבת לב רוח נכאה: (יד) לב נבון יבקש דעת ופני (ופי) כסילים ירעה אולת: (טו) כל ימי עני רעים וטוב לב משתה תמיד: (טז) טוב מעט ביראת יהוה מאוצר רב ומהומה בו: (יז) טוב ארחת ירק ואהבה שם משור אבוס ושנאה בו: (יח) איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב: (יט) דרך עצל כמשכת חדק וארח ישרים סללה: (כ) בן חכם ישמח אב וכסיל אדם בוזה אמו: (כא) אולת שמחה לחסר לב ואיש תבונה יישר לכת: (כב) הפר מחשבות באין סוד וברב יועצים תקום: (כג) שמחה לאיש במענה פיו ודבר בעתו מה טוב: (כד) ארח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה: (כה) בית גאים יסח יהוה ויצב גבול אלמנה: (כו) תועבת יהוה מחשבות רע וטהרים אמרי נעם: (כז) עכר ביתו בוצע בצע ושונא מתנת יחיה: (כח) לב צדיק יהגה לענות ופי רשעים יביע רעות: (כט) רחוק יהוה מרשעים ותפלת צדיקים ישמע: (ל) מאור עינים ישמח לב שמועה טובה תדשן עצם: (לא) אזן שמעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין: (לב) פורע מוסר מואס נפשו ושומע תוכחת קונה לב: (לג) יראת יהוה מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il