בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר איוב
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

איוב פרק ט

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ויען איוב ויאמר: (ב) אמנם ידעתי כי כן ומה יצדק אנוש עם אל: (ג) אם יחפץ לריב עמו לא יעננו אחת מני אלף: (ד) חכם לבב ואמיץ כח מי הקשה אליו וישלם: (ה) המעתיק הרים ולא ידעו אשר הפכם באפו: (ו) המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון: (ז) האמר לחרס ולא יזרח ובעד כוכבים יחתם: (ח) נטה שמים לבדו ודורך על במתי ים: (ט) עשה עש כסיל וכימה וחדרי תמן: (י) עשה גדלות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר: (יא) הן יעבר עלי ולא אראה ויחלף ולא אבין לו: (יב) הן יחתף מי ישיבנו מי יאמר אליו מה תעשה: (יג) אלוה לא ישיב אפו תחתו שחחו עזרי רהב: (יד) אף כי אנכי אעננו אבחרה דברי עמו: (טו) אשר אם צדקתי לא אענה למשפטי אתחנן: (טז) אם קראתי ויענני לא אאמין כי יאזין קולי: (יז) אשר בשערה ישופני והרבה פצעי חנם: (יח) לא יתנני השב רוחי כי ישבעני ממררים: (יט) אם לכח אמיץ הנה ואם למשפט מי יועידני: (כ) אם אצדק פי ירשיעני תם אני ויעקשני: (כא) תם אני לא אדע נפשי אמאס חיי: (כב) אחת היא על כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה: (כג) אם שוט ימית פתאם למסת נקים ילעג: (כד) ארץ נתנה ביד רשע פני שפטיה יכסה אם לא אפוא מי הוא: (כה) וימי קלו מני רץ ברחו לא ראו טובה: (כו) חלפו עם אניות אבה כנשר יטוש עלי אכל: (כז) אם אמרי אשכחה שיחי אעזבה פני ואבליגה: (כח) יגרתי כל עצבתי ידעתי כי לא תנקני: (כט) אנכי ארשע למה זה הבל איגע: (ל) אם התרחצתי במו (במי ) שלג והזכותי בבר כפי: (לא) אז בשחת תטבלני ותעבוני שלמותי: (לב) כי לא איש כמוני אעננו נבוא יחדו במשפט: (לג) לא יש בינינו מוכיח ישת ידו על שנינו: (לד) יסר מעלי שבטו ואמתו אל תבעתני: (לה) אדברה ולא איראנו כי לא כן אנכי עמדי:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il