בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר איוב
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

איוב פרק י

undefined

רבנים שונים

(א) נקטה נפשי בחיי אעזבה עלי שיחי אדברה במר נפשי: (ב) אמר אל אלוה אל תרשיעני הודיעני על מה תריבני: (ג) הטוב לך כי תעשק כי תמאס יגיע כפיך ועל עצת רשעים הופעת: (ד) העיני בשר לך אם כראות אנוש תראה: (ה) הכימי אנוש ימיך אם שנותיך כימי גבר: (ו) כי תבקש לעוני ולחטאתי תדרוש: (ז) על דעתך כי לא ארשע ואין מידך מציל: (ח) ידיך עצבוני ויעשוני יחד סביב ותבלעני: (ט) זכר נא כי כחמר עשיתני ואל עפר תשיבני: (י) הלא כחלב תתיכני וכגבנה תקפיאני: (יא) עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תשככני: (יב) חיים וחסד עשית עמדי ופקדתך שמרה רוחי: (יג) ואלה צפנת בלבבך ידעתי כי זאת עמך: (יד) אם חטאתי ושמרתני ומעוני לא תנקני: (טו) אם רשעתי אללי לי וצדקתי לא אשא ראשי שבע קלון וראה עניי: (טז) ויגאה כשחל תצודני ותשב תתפלא בי: (יז) תחדש עדיך נגדי ותרב כעשך עמדי חליפות וצבא עמי: (יח) ולמה מרחם הצאתני אגוע ועין לא תראני: (יט) כאשר לא הייתי אהיה מבטן לקבר אובל: (כ) הלא מעט ימי יחדל (וחדל) ישית (ושית) ממני ואבליגה מעט: (כא) בטרם אלך ולא אשוב אל ארץ חשך וצלמות: (כב) ארץ עפתה כמו אפל צלמות ולא סדרים ותפע כמו אפל:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il