בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר איוב
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

איוב פרק יב

undefined

רבנים שונים

(א) ויען איוב ויאמר: (ב) אמנם כי אתם עם ועמכם תמות חכמה: (ג) גם לי לבב כמוכם לא נפל אנכי מכם ואת מי אין כמו אלה: (ד) שחק לרעהו אהיה קרא לאלוה ויענהו שחוק צדיק תמים: (ה) לפיד בוז לעשתות שאנן נכון למועדי רגל: (ו) ישליו אהלים לשדדים ובטחות למרגיזי אל לאשר הביא אלוה בידו: (ז) ואולם שאל נא בהמות ותרך ועוף השמים ויגד לך: (ח) או שיח לארץ ותרך ויספרו לך דגי הים: (ט) מי לא ידע בכל אלה כי יד יהוה עשתה זאת: (י) אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש: (יא) הלא אזן מלין תבחן וחך אכל יטעם לו: (יב) בישישים חכמה וארך ימים תבונה: (יג) עמו חכמה וגבורה לו עצה ותבונה: (יד) הן יהרוס ולא יבנה יסגר על איש ולא יפתח: (טו) הן יעצר במים ויבשו וישלחם ויהפכו ארץ: (טז) עמו עז ותושיה לו שגג ומשגה: (יז) מוליך יועצים שולל ושפטים יהולל: (יח) מוסר מלכים פתח ויאסר אזור במתניהם: (יט) מוליך כהנים שולל ואתנים יסלף: (כ) מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח: (כא) שופך בוז על נדיבים ומזיח אפיקים רפה: (כב) מגלה עמקות מני חשך ויצא לאור צלמות: (כג) משגיא לגוים ויאבדם שטח לגוים וינחם: (כד) מסיר לב ראשי עם הארץ ויתעם בתהו לא דרך: (כה) ימששו חשך ולא אור ויתעם כשכור:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il