בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר איוב
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

איוב פרק טו

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ויען אליפז התימני ויאמר: (ב) החכם יענה דעת רוח וימלא קדים בטנו: (ג) הוכח בדבר לא יסכון ומלים לא יועיל בם: (ד) אף אתה תפר יראה ותגרע שיחה לפני אל: (ה) כי יאלף עונך פיך ותבחר לשון ערומים: (ו) ירשיעך פיך ולא אני ושפתיך יענו בך: (ז) הראישון אדם תולד ולפני גבעות חוללת: (ח) הבסוד אלוה תשמע ותגרע אליך חכמה: (ט) מה ידעת ולא נדע תבין ולא עמנו הוא: (י) גם שב גם ישיש בנו כביר מאביך ימים: (יא) המעט ממך תנחומות אל ודבר לאט עמך: (יב) מה יקחך לבך ומה ירזמון עיניך: (יג) כי תשיב אל אל רוחך והצאת מפיך מלין: (יד) מה אנוש כי יזכה וכי יצדק ילוד אשה: (טו) הן בקדשו לא יאמין ושמים לא זכו בעיניו: (טז) אף כי נתעב ונאלח איש שתה כמים עולה: (יז) אחוך שמע לי וזה חזיתי ואספרה: (יח) אשר חכמים יגידו ולא כחדו מאבותם: (יט) להם לבדם נתנה הארץ ולא עבר זר בתוכם: (כ) כל ימי רשע הוא מתחולל ומספר שנים נצפנו לעריץ: (כא) קול פחדים באזניו בשלום שודד יבואנו: (כב) לא יאמין שוב מני חשך וצפו (וצפוי) הוא אלי חרב: (כג) נדד הוא ללחם איה ידע כי נכון בידו יום חשך: (כד) יבעתהו צר ומצוקה תתקפהו כמלך עתיד לכידור: (כה) כי נטה אל אל ידו ואל שדי יתגבר: (כו) ירוץ אליו בצואר בעבי גבי מגניו: (כז) כי כסה פניו בחלבו ויעש פימה עלי כסל: (כח) וישכון ערים נכחדות בתים לא ישבו למו אשר התעתדו לגלים: (כט) לא יעשר ולא יקום חילו ולא יטה לארץ מנלם: (ל) לא יסור מני חשך ינקתו תיבש שלהבת ויסור ברוח פיו: (לא) אל יאמן בשו נתעה כי שוא תהיה תמורתו: (לב) בלא יומו תמלא וכפתו לא רעננה: (לג) יחמס כגפן בסרו וישלך כזית נצתו: (לד) כי עדת חנף גלמוד ואש אכלה אהלי שחד: (לה) הרה עמל וילד און ובטנם תכין מרמה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il