בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר איוב
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

איוב פרק כא

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ויען איוב ויאמר: (ב) שמעו שמוע מלתי ותהי זאת תנחומתיכם: (ג) שאוני ואנכי אדבר ואחר דברי תלעיג: (ד) האנכי לאדם שיחי ואם מדוע לא תקצר רוחי: (ה) פנו אלי והשמו ושימו יד על פה: (ו) ואם זכרתי ונבהלתי ואחז בשרי פלצות: (ז) מדוע רשעים יחיו עתקו גם גברו חיל: (ח) זרעם נכון לפניהם עמם וצאצאיהם לעיניהם: (ט) בתיהם שלום מפחד ולא שבט אלוה עליהם: (י) שורו עבר ולא יגעל תפלט פרתו ולא תשכל: (יא) ישלחו כצאן עויליהם וילדיהם ירקדון: (יב) ישאו כתף וכנור וישמחו לקול עוגב: (יג) יבלו (יכלו) בטוב ימיהם וברגע שאול יחתו: (יד) ויאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו: (טו) מה שדי כי נעבדנו ומה נועיל כי נפגע בו: (טז) הן לא בידם טובם עצת רשעים רחקה מני: (יז) כמה נר רשעים ידעך ויבא עלימו אידם חבלים יחלק באפו: (יח) יהיו כתבן לפני רוח וכמץ גנבתו סופה: (יט) אלוה יצפן לבניו אונו ישלם אליו וידע: (כ) יראו עינו כידו ומחמת שדי ישתה: (כא) כי מה חפצו בביתו אחריו ומספר חדשיו חצצו: (כב) הלאל ילמד דעת והוא רמים ישפוט: (כג) זה ימות בעצם תמו כלו שלאנן ושליו: (כד) עטיניו מלאו חלב ומח עצמותיו ישקה: (כה) וזה ימות בנפש מרה ולא אכל בטובה: (כו) יחד על עפר ישכבו ורמה תכסה עליהם: (כז) הן ידעתי מחשבותיכם ומזמות עלי תחמסו: (כח) כי תאמרו איה בית נדיב ואיה אהל משכנות רשעים: (כט) הלא שאלתם עוברי דרך ואתתם לא תנכרו: (ל) כי ליום איד יחשך רע ליום עברות יובלו: (לא) מי יגיד על פניו דרכו והוא עשה מי ישלם לו: (לב) והוא לקברות יובל ועל גדיש ישקוד: (לג) מתקו לו רגבי נחל ואחריו כל אדם ימשוך ולפניו אין מספר: (לד) ואיך תנחמוני הבל ותשובתיכם נשאר מעל:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il