בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר איוב
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

איוב פרק כב

undefined

רבנים שונים

(א) ויען אליפז התמני ויאמר: (ב) הלאל יסכן גבר כי יסכן עלימו משכיל: (ג) החפץ לשדי כי תצדק ואם בצע כי תתם דרכיך: (ד) המיראתך יכיחך יבוא עמך במשפט: (ה) הלא רעתך רבה ואין קץ לעונתיך: (ו) כי תחבל אחיך חנם ובגדי ערומים תפשיט: (ז) לא מים עיף תשקה ומרעב תמנע לחם: (ח) ואיש זרוע לו הארץ ונשוא פנים ישב בה: (ט) אלמנות שלחת ריקם וזרעות יתמים ידכא: (י) על כן סביבותיך פחים ויבהלך פחד פתאם: (יא) או חשך לא תראה ושפעת מים תכסך: (יב) הלא אלוה גבה שמים וראה ראש כוכבים כי רמו: (יג) ואמרת מה ידע אל הבעד ערפל ישפוט: (יד) עבים סתר לו ולא יראה וחוג שמים יתהלך: (טו) הארח עולם תשמור אשר דרכו מתי און: (טז) אשר קמטו ולא עת נהר יוצק יסודם: (יז) האמרים לאל סור ממנו ומה יפעל שדי למו: (יח) והוא מלא בתיהם טוב ועצת רשעים רחקה מני: (יט) יראו צדיקים וישמחו ונקי ילעג למו: (כ) אם לא נכחד קימנו ויתרם אכלה אש: (כא) הסכן נא עמו ושלם בהם תבואתך טובה: (כב) קח נא מפיו תורה ושים אמריו בלבבך: (כג) אם תשוב עד שדי תבנה תרחיק עולה מאהלך: (כד) ושית על עפר בצר וכצור נחלים אופיר: (כה) והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך: (כו) כי אז על שדי תתענג ותשא אל אלוה פניך: (כז) תעתיר אליו וישמעך ונדריך תשלם: (כח) ותגזר אמר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור: (כט) כי השפילו ותאמר גוה ושח עינים יושע: (ל) ימלט אי נקי ונמלט בבר כפיך: