בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר איוב
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

איוב פרק לג

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ואולם שמע נא איוב מלי וכל דברי האזינה: (ב) הנה נא פתחתי פי דברה לשוני בחכי: (ג) ישר לבי אמרי ודעת שפתי ברור מללו: (ד) רוח אל עשתני ונשמת שדי תחיני: (ה) אם תוכל השיבני ערכה לפני התיצבה: (ו) הן אני כפיך לאל מחמר קרצתי גם אני: (ז) הנה אמתי לא תבעתך ואכפי עליך לא יכבד: (ח) אך אמרת באזני וקול מלין אשמע: (ט) זך אני בלי פשע חף אנכי ולא עון לי: (י) הן תנואות עלי ימצא יחשבני לאויב לו: (יא) ישם בסד רגלי ישמר כל ארחתי: (יב) הן זאת לא צדקת אענך כי ירבה אלוה מאנוש: (יג) מדוע אליו ריבות כי כל דבריו לא יענה: (יד) כי באחת ידבר אל ובשתים לא ישורנה: (טו) בחלום חזיון לילה בנפל תרדמה על אנשים בתנומות עלי משכב: (טז) אז יגלה אזן אנשים ובמסרם יחתם: (יז) להסיר אדם מעשה וגוה מגבר יכסה: (יח) יחשך נפשו מני שחת וחיתו מעבר בשלח: (יט) והוכח במכאוב על משכבו וריב (ורוב) עצמיו אתן: (כ) וזהמתו חיתו לחם ונפשו מאכל תאוה: (כא) יכל בשרו מראי ושפי (ושפו) עצמתיו לא ראו: (כב) ותקרב לשחת נפשו וחיתו לממתים: (כג) אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו: (כד) ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר: (כה) רטפש בשרו מנער ישוב לימי עלומיו: (כו) יעתר אל אלוה וירצהו וירא פניו בתרועה וישב לאנוש צדקתו: (כז) ישר על אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי: (כח) פדה נפשי (נפשו) מעבר בשחת וחיתי (וחיתו) באור תראה: (כט) הן כל אלה יפעל אל פעמים שלוש עם גבר: (ל) להשיב נפשו מני שחת לאור באור החיים: (לא) הקשב איוב שמע לי החרש ואנכי אדבר: (לב) אם יש מלין השיבני דבר כי חפצתי צדקך: (לג) אם אין אתה שמע לי החרש ואאלפך חכמה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il