בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר איוב
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

איוב פרק לו

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ויסף אליהוא ויאמר: (ב) כתר לי זעיר ואחוך כי עוד לאלוה מלים: (ג) אשא דעי למרחוק ולפעלי אתן צדק: (ד) כי אמנם לא שקר מלי תמים דעות עמך: (ה) הן אל כביר ולא ימאס כביר כח לב: (ו) לא יחיה רשע ומשפט עניים יתן: (ז) לא יגרע מצדיק עיניו ואת מלכים לכסא וישיבם לנצח ויגבהו: (ח) ואם אסורים בזקים ילכדון בחבלי עני: (ט) ויגד להם פעלם ופשעיהם כי יתגברו: (י) ויגל אזנם למוסר ויאמר כי ישובון מאון: (יא) אם ישמעו ויעבדו יכלו ימיהם בטוב ושניהם בנעימים: (יב) ואם לא ישמעו בשלח יעברו ויגועו בבלי דעת: (יג) וחנפי לב ישימו אף לא ישועו כי אסרם: (יד) תמת בנער נפשם וחיתם בקדשים: (טו) יחלץ עני בעניו ויגל בלחץ אזנם: (טז) ואף הסיתך מפי צר רחב לא מוצק תחתיה ונחת שלחנך מלא דשן: (יז) ודין רשע מלאת דין ומשפט יתמכו: (יח) כי חמה פן יסיתך בספק ורב כפר אל יטך: (יט) היערך שועך לא בצר וכל מאמצי כח: (כ) אל תשאף הלילה לעלות עמים תחתם: (כא) השמר אל תפן אל און כי על זה בחרת מעני: (כב) הן אל ישגיב בכחו מי כמהו מורה: (כג) מי פקד עליו דרכו ומי אמר פעלת עולה: (כד) זכר כי תשגיא פעלו אשר שררו אנשים: (כה) כל אדם חזו בו אנוש יביט מרחוק: (כו) הן אל שגיא ולא נדע מספר שניו ולא חקר: (כז) כי יגרע נטפי מים יזקו מטר לאדו: (כח) אשר יזלו שחקים ירעפו עלי אדם רב: (כט) אף אם יבין מפרשי עב תשאות סכתו: (ל) הן פרש עליו אורו ושרשי הים כסה: (לא) כי בם ידין עמים יתן אכל למכביר: (לב) על כפים כסה אור ויצו עליה במפגיע: (לג) יגיד עליו רעו מקנה אף על עולה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il