בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • שיר השירים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

שיר השירים פרק ח

undefined

רבנים שונים

(א) מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא יבזו לי: (ב) אנהגך אביאך אל בית אמי תלמדני אשקך מיין הרקח מעסיס רמני: (ג) שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני: (ד) השבעתי אתכם בנות ירושלם מה תעירו ומה תעררו את האהבה עד שתחפץ: (ה) מי זאת עלה מן המדבר מתרפקת על דודה תחת התפוח עוררתיך שמה חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך: (ו) שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה: (ז) מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו: (ח) אחות לנו קטנה ושדים אין לה מה נעשה לאחתנו ביום שידבר בה: (ט) אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז: (י) אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום: (יא) כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף: (יב) כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את פריו: (יג) היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעני: (יד) ברח דודי ודמה לך לצבי או לעפר האילים על הרי בשמים:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il