בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • מגילת קהלת
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

קהלת פרק ה

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלהים כי האלהים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים: (ב) כי בא החלום ברב ענין וקול כסיל ברב דברים: (ג) כאשר תדר נדר לאלהים אל תאחר לשלמו כי אין חפץ בכסילים את אשר תדר שלם: (ד) טוב אשר לא תדר משתדור ולא תשלם: (ה) אל תתן את פיך לחטיא את בשרך ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא למה יקצף האלהים על קולך וחבל את מעשה ידיך: (ו) כי ברב חלמות והבלים ודברים הרבה כי את האלהים ירא: (ז) אם עשק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה אל תתמה על החפץ כי גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם: (ח) ויתרון ארץ בכל היא (הוא) מלך לשדה נעבד: (ט) אהב כסף לא ישבע כסף ומי אהב בהמון לא תבואה גם זה הבל: (י) ברבות הטובה רבו אוכליה ומה כשרון לבעליה כי אם ראית (ראות) עיניו: (יא) מתוקה שנת העבד אם מעט ואם הרבה יאכל והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון: (יב) יש רעה חולה ראיתי תחת השמש עשר שמור לבעליו לרעתו: (יג) ואבד העשר ההוא בענין רע והוליד בן ואין בידו מאומה: (יד) כאשר יצא מבטן אמו ערום ישוב ללכת כשבא ומאומה לא ישא בעמלו שילך בידו: (טו) וגם זה רעה חולה כל עמת שבא כן ילך ומה יתרון לו שיעמל לרוח: (טז) גם כל ימיו בחשך יאכל וכעס הרבה וחליו וקצף: (יז) הנה אשר ראיתי אני טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו שיעמל תחת השמש מספר ימי חיו אשר נתן לו האלהים כי הוא חלקו: (יח) גם כל האדם אשר נתן לו האלהים עשר ונכסים והשליטו לאכל ממנו ולשאת את חלקו ולשמח בעמלו זה מתת אלהים היא: (יט) כי לא הרבה יזכר את ימי חייו כי האלהים מענה בשמחת לבו:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il