בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • מגילת קהלת
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

קהלת פרק ז

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו: (ב) טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה באשר הוא סוף כל האדם והחי יתן אל לבו: (ג) טוב כעס משחוק כי ברע פנים ייטב לב: (ד) לב חכמים בבית אבל ולב כסילים בבית שמחה: (ה) טוב לשמע גערת חכם מאיש שמע שיר כסילים: (ו) כי כקול הסירים תחת הסיר כן שחק הכסיל וגם זה הבל: (ז) כי העשק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה: (ח) טוב אחרית דבר מראשיתו טוב ארך רוח מגבה רוח: (ט) אל תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח: (י) אל תאמר מה היה שהימים הראשנים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה: (יא) טובה חכמה עם נחלה ויתר לראי השמש: (יב) כי בצל החכמה בצל הכסף ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה: (יג) ראה את מעשה האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו: (יד) ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה גם את זה לעמת זה עשה האלהים על דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה: (טו) את הכל ראיתי בימי הבלי יש צדיק אבד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו: (טז) אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר למה תשומם: (יז) אל תרשע הרבה ואל תהי סכל למה תמות בלא עתך: (יח) טוב אשר תאחז בזה וגם מזה אל תנח את ידך כי ירא אלהים יצא את כלם: (יט) החכמה תעז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר: (כ) כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא: (כא) גם לכל הדברים אשר ידברו אל תתן לבך אשר לא תשמע את עבדך מקללך: (כב) כי גם פעמים רבות ידע לבך אשר גם את (אתה) קללת אחרים: (כג) כל זה נסיתי בחכמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני: (כד) רחוק מה שהיה ועמק עמק מי ימצאנו: (כה) סבותי אני ולבי לדעת ולתור ובקש חכמה וחשבון ולדעת רשע כסל והסכלות הוללות: (כו) ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה טוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ילכד בה: (כז) ראה זה מצאתי אמרה קהלת אחת לאחת למצא חשבון: (כח) אשר עוד בקשה נפשי ולא מצאתי אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי: (כט) לבד ראה זה מצאתי אשר עשה האלהים את האדם ישר והמה בקשו חשבנות רבים: