בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר נחמיה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

נחמיה פרק י

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ובכל זאת אנחנו כרתים אמנה וכתבים ועל החתום שרינו לוינו כהנינו: (ב) ועל החתומים נחמיה התרשתא בן חכליה וצדקיה: (ג) שריה עזריה ירמיה: (ד) פשחור אמריה מלכיה: (ה) חטוש שבניה מלוך: (ו) חרם מרמות עבדיה: (ז) דניאל גנתון ברוך: (ח) משלם אביה מימן: (ט) מעזיה בלגי שמעיה אלה הכהנים: (י) והלוים וישוע בן אזניה בנוי מבני חנדד קדמיאל: (יא) ואחיהם שבניה הודיה קליטא פלאיה חנן: (יב) מיכא רחוב חשביה: (יג) זכור שרביה שבניה: (יד) הודיה בני בנינו: (טו) ראשי העם פרעש פחת מואב עילם זתוא בני: (טז) בני עזגד בבי: (יז) אדניה בגוי עדין: (יח) אטר חזקיה עזור: (יט) הודיה חשם בצי: (כ) חריף ענתות נובי (ניבי): (כא) מגפיעש משלם חזיר: (כב) משיזבאל צדוק ידוע: (כג) פלטיה חנן עניה: (כד) הושע חנניה חשוב: (כה) הלוחש פלחא שובק: (כו) רחום חשבנה מעשיה: (כז) ואחיה חנן ענן: (כח) מלוך חרם בענה: (כט) ושאר העם הכהנים הלוים השוערים המשררים הנתינים וכל הנבדל מעמי הארצות אל תורת האלהים נשיהם בניהם ובנתיהם כל יודע מבין: (ל) מחזיקים על אחיהם אדיריהם ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלהים אשר נתנה ביד משה עבד האלהים ולשמור ולעשות את כל מצות יהוה אדנינו ומשפטיו וחקיו: (לא) ואשר לא נתן בנתינו לעמי הארץ ואת בנתיהם לא נקח לבנינו: (לב) ועמי הארץ המביאים את המקחות וכל שבר ביום השבת למכור לא נקח מהם בשבת וביום קדש ונטש את השנה השביעית ומשא כל יד: (לג) והעמדנו עלינו מצות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבדת בית אלהינו: (לד) ללחם המערכת ומנחת התמיד ולעולת התמיד השבתות החדשים למועדים ולקדשים ולחטאות לכפר על ישראל וכל מלאכת בית אלהינו: (לה) והגורלות הפלנו על קרבן העצים הכהנים הלוים והעם להביא לבית אלהינו לבית אבתינו לעתים מזמנים שנה בשנה לבער על מזבח יהוה אלהינו ככתוב בתורה: (לו) ולהביא את בכורי אדמתנו ובכורי כל פרי כל עץ שנה בשנה לבית יהוה: (לז) ואת בכרות בנינו ובהמתנו ככתוב בתורה ואת בכורי בקרינו וצאנינו להביא לבית אלהינו לכהנים המשרתים בבית אלהינו: (לח) ואת ראשית עריסתינו ותרומתינו ופרי כל עץ תירוש ויצהר נביא לכהנים אל לשכות בית אלהינו ומעשר אדמתנו ללוים והם הלוים המעשרים בכל ערי עבדתנו: (לט) והיה הכהן בן אהרן עם הלוים בעשר הלוים והלוים יעלו את מעשר המעשר לבית אלהינו אל הלשכות לבית האוצר: (מ) כי אל הלשכות יביאו בני ישראל ובני הלוי את תרומת הדגן התירוש והיצהר ושם כלי המקדש והכהנים המשרתים והשוערים והמשררים ולא נעזב את בית אלהינו:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il