בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר נחמיה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

נחמיה פרק יב

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ואלה הכהנים והלוים אשר עלו עם זרבבל בן שאלתיאל וישוע שריה ירמיה עזרא: (ב) אמריה מלוך חטוש: (ג) שכניה רחם מרמת: (ד) עדוא גנתוי אביה: (ה) מימין מעדיה בלגה: (ו) שמעיה ויויריב ידעיה: (ז) סלו עמוק חלקיה ידעיה אלה ראשי הכהנים ואחיהם בימי ישוע: (ח) והלוים ישוע בנוי קדמיאל שרביה יהודה מתניה על הידות הוא ואחיו: (ט) ובקבקיה וענו (ועני) אחיהם לנגדם למשמרות: (י) וישוע הוליד את יויקים ויויקים הוליד את אלישיב ואלישיב את יוידע: (יא) ויוידע הוליד את יונתן ויונתן הוליד את ידוע: (יב) ובימי יויקים היו כהנים ראשי האבות לשריה מריה לירמיה חנניה: (יג) לעזרא משלם לאמריה יהוחנן: (יד) למלוכי (למליכו) יונתן לשבניה יוסף: (טו) לחרם עדנא למריות חלקי: (טז) לעדיא (לעדוא) זכריה לגנתון משלם: (יז) לאביה זכרי למנימין למועדיה פלטי: (יח) לבלגה שמוע לשמעיה יהונתן: (יט) וליויריב מתני לידעיה עזי: (כ) לסלי קלי לעמוק עבר: (כא) לחלקיה חשביה לידעיה נתנאל: (כב) הלוים בימי אלישיב יוידע ויוחנן וידוע כתובים ראשי אבות והכהנים על מלכות דריוש הפרסי: (כג) בני לוי ראשי האבות כתובים על ספר דברי הימים ועד ימי יוחנן בן אלישיב: (כד) וראשי הלוים חשביה שרביה וישוע בן קדמיאל ואחיהם לנגדם להלל להודות במצות דויד איש האלהים משמר לעמת משמר: (כה) מתניה ובקבקיה עבדיה משלם טלמון עקוב שמרים שוערים משמר באספי השערים: (כו) אלה בימי יויקים בן ישוע בן יוצדק ובימי נחמיה הפחה ועזרא הכהן הסופר: (כז) ובחנכת חומת ירושלם בקשו את הלוים מכל מקומתם להביאם לירושלם לעשת חנכה ושמחה ובתודות ובשיר מצלתים נבלים ובכנרות: (כח) ויאספו בני המשררים ומן הככר סביבות ירושלם ומן חצרי נטפתי: (כט) ומבית הגלגל ומשדות גבע ועזמות כי חצרים בנו להם המשררים סביבות ירושלם: (ל) ויטהרו הכהנים והלוים ויטהרו את העם ואת השערים ואת החומה: (לא) ואעלה את שרי יהודה מעל לחומה ואעמידה שתי תודת גדולת ותהלכת לימין מעל לחומה לשער האשפת: (לב) וילך אחריהם הושעיה וחצי שרי יהודה: (לג) ועזריה עזרא ומשלם: (לד) יהודה ובנימן ושמעיה וירמיה: (לה) ומבני הכהנים בחצצרות זכריה בן יונתן בן שמעיה בן מתניה בן מיכיה בן זכור בן אסף: (לו) ואחיו שמעיה ועזראל מללי גללי מעי נתנאל ויהודה חנני בכלי שיר דויד איש האלהים ועזרא הסופר לפניהם: (לז) ועל שער העין ונגדם עלו על מעלות עיר דויד במעלה לחומה מעל לבית דויד ועד שער המים מזרח: (לח) והתודה השנית ההולכת למואל ואני אחריה וחצי העם מעל להחומה מעל למגדל התנורים ועד החומה הרחבה: (לט) ומעל לשער אפרים ועל שער הישנה ועל שער הדגים ומגדל חננאל ומגדל המאה ועד שער הצאן ועמדו בשער המטרה: (מ) ותעמדנה שתי התודת בבית האלהים ואני וחצי הסגנים עמי: (מא) והכהנים אליקים מעשיה מנימין מיכיה אליועיני זכריה חנניה בחצצרות: (מב) ומעשיה ושמעיה ואלעזר ועזי ויהוחנן ומלכיה ועילם ועזר וישמיעו המשררים ויזרחיה הפקיד: (מג) ויזבחו ביום ההוא זבחים גדולים וישמחו כי האלהים שמחם שמחה גדולה וגם הנשים והילדים שמחו ותשמע שמחת ירושלם מרחוק: (מד) ויפקדו ביום ההוא אנשים על הנשכות לאוצרות לתרומות לראשית ולמעשרות לכנוס בהם לשדי הערים מנאות התורה לכהנים וללוים כי שמחת יהודה על הכהנים ועל הלוים העמדים: (מה) וישמרו משמרת אלהיהם ומשמרת הטהרה והמשררים והשערים כמצות דויד שלמה בנו: (מו) כי בימי דויד ואסף מקדם ראש (ראשי) המשררים ושיר תהלה והדות לאלהים: (מז) וכל ישראל בימי זרבבל ובימי נחמיה נתנים מניות המשררים והשערים דבר יום ביומו ומקדשים ללוים והלוים מקדשים לבני אהרן:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il