בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברי הימים א
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברי הימים א פרק א

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) אדם שת אנוש: (ב) קינן מהללאל ירד: (ג) חנוך מתושלח למך: (ד) נח שם חם ויפת: (ה) בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס: (ו) ובני גמר אשכנז ודיפת ותוגרמה: (ז) ובני יון אלישה ותרשישה כתים ורודנים: (ח) בני חם כוש ומצרים פוט וכנען: (ט) ובני כוש סבא וחוילה וסבתא ורעמא וסבתכא ובני רעמא שבא ודדן: (י) וכוש ילד את נמרוד הוא החל להיות גבור בארץ: (יא) ומצרים ילד את לודיים (לודים) ואת ענמים ואת להבים ואת נפתחים: (יב) ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת כפתרים: (יג) וכנען ילד את צידון בכרו ואת חת: (יד) ואת היבוסי ואת האמרי ואת הגרגשי: (טו) ואת החוי ואת הערקי ואת הסיני: (טז) ואת הארודי ואת הצמרי ואת החמתי: (יז) בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם ועוץ וחול וגתר ומשך: (יח) וארפכשד ילד את שלח ושלח ילד את עבר: (יט) ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן: (כ) ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות ואת ירח: (כא) ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה: (כב) ואת עיבל ואת אבימאל ואת שבא: (כג) ואת אופיר ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן: (כד) שם ארפכשד שלח: (כה) עבר פלג רעו: (כו) שרוג נחור תרח: (כז) אברם הוא אברהם: (כח) בני אברהם יצחק וישמעאל: (כט) אלה תלדותם בכור ישמעאל נביות וקדר ואדבאל ומבשם: (ל) משמע ודומה משא חדד ותימא: (לא) יטור נפיש וקדמה אלה הם בני ישמעאל: (לב) ובני קטורה פילגש אברהם ילדה את זמרן ויקשן ומדן ומדין וישבק ושוח ובני יקשן שבא ודדן: (לג) ובני מדין עיפה ועפר וחנוך ואבידע ואלדעה כל אלה בני קטורה: (לד) ויולד אברהם את יצחק בני יצחק עשו וישראל: (לה) בני עשו אליפז רעואל ויעוש ויעלם וקרח: (לו) בני אליפז תימן ואומר צפי וגעתם קנז ותמנע ועמלק: (לז) בני רעואל נחת זרח שמה ומזה: (לח) ובני שעיר לוטן ושובל וצבעון וענה ודישן ואצר ודישן: (לט) ובני לוטן חרי והומם ואחות לוטן תמנע: (מ) בני שובל עלין ומנחת ועיבל שפי ואונם ובני צבעון איה וענה: (מא) בני ענה דישון ובני דישון חמרן ואשבן ויתרן וכרן: (מב) בני אצר בלהן וזעון יעקן בני דישון עוץ וארן: (מג) ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל בלע בן בעור ושם עירו דנהבה: (מד) וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן זרח מבצרה: (מה) וימת יובב וימלך תחתיו חושם מארץ התימני: (מו) וימת חושם וימלך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו עיות (עוית): (מז) וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה: (מח) וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר: (מט) וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור: (נ) וימת בעל חנן וימלך תחתיו הדד ושם עירו פעי ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב: (נא) וימת הדדויהיו אלופי אדום אלוף תמנע אלוף עליה (עלוה) אלוף יתת: (נב) אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן: (נג) אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר: (נד) אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה אלופי אדום:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il