בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברי הימים א
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברי הימים א פרק ב

undefined

רבנים שונים

3 דק' קריאה
(א) אלה בני ישראל ראובן שמעון לוי ויהודה יששכר וזבלון: (ב) דן יוסף ובנימן נפתלי גד ואשר: (ג) בני יהודה ער ואונן ושלה שלושה נולד לו מבת שוע הכנענית ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימיתהו: (ד) ותמר כלתו ילדה לו את פרץ ואת זרח כל בני יהודה חמשה: (ה) בני פרץ חצרון וחמול: (ו) ובני זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרע כלם חמשה: (ז) ובני כרמי עכר עוכר ישראל אשר מעל בחרם: (ח) ובני איתן עזריה: (ט) ובני חצרון אשר נולד לו את ירחמאל ואת רם ואת כלובי: (י) ורם הוליד את עמינדב ועמינדב הוליד את נחשון נשיא בני יהודה: (יא) ונחשון הוליד את שלמא ושלמא הוליד את בעז: (יב) ובעז הוליד את עובד ועובד הוליד את ישי: (יג) ואישי הוליד את בכרו את אליאב ואבינדב השני ושמעא השלשי: (יד) נתנאל הרביעי רדי החמישי: (טו) אצם הששי דויד השבעי: (טז) ואחיתיהם צרויה ואביגיל ובני צרויה אבשי ויואב ועשהאל שלשה: (יז) ואביגיל ילדה את עמשא ואבי עמשא יתר הישמעאלי: (יח) וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אשה ואת יריעות ואלה בניה ישר ושובב וארדון: (יט) ותמת עזובה ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את חור: (כ) וחור הוליד את אורי ואורי הוליד את בצלאל: (כא) ואחר בא חצרון אל בת מכיר אבי גלעד והוא לקחה והוא בן ששים שנה ותלד לו את שגוב: (כב) ושגוב הוליד את יאיר ויהי לו עשרים ושלוש ערים בארץ הגלעד: (כג) ויקח גשור וארם את חות יאיר מאתם את קנת ואת בנתיה ששים עיר כל אלה בני מכיר אבי גלעד: (כד) ואחר מות חצרון בכלב אפרתה ואשת חצרון אביה ותלד לו את אשחור אבי תקוע: (כה) ויהיו בני ירחמאל בכור חצרון הבכור רם ובונה וארן ואצם אחיה: (כו) ותהי אשה אחרת לירחמאל ושמה עטרה היא אם אונם: (כז) ויהיו בני רם בכור ירחמאל מעץ וימין ועקר: (כח) ויהיו בני אונם שמי וידע ובני שמי נדב ואבישור: (כט) ושם אשת אבישור אביהיל ותלד לו את אחבן ואת מוליד: (ל) ובני נדב סלד ואפים וימת סלד לא בנים: (לא) ובני אפים ישעי ובני ישעי ששן ובני ששן אחלי: (לב) ובני ידע אחי שמי יתר ויונתן וימת יתר לא בנים: (לג) ובני יונתן פלת וזזא אלה היו בני ירחמאל: (לד) ולא היה לששן בנים כי אם בנות ולששן עבד מצרי ושמו ירחע: (לה) ויתן ששן את בתו לירחע עבדו לאשה ותלד לו את עתי: (לו) ועתי הליד את נתן ונתן הוליד את זבד: (לז) וזבד הוליד את אפלל ואפלל הוליד את עובד: (לח) ועובד הוליד את יהוא ויהוא הליד את עזריה: (לט) ועזריה הליד את חלץ וחלץ הליד את אלעשה: (מ) ואלעשה הליד את ססמי וססמי הליד את שלום: (מא) ושלום הוליד את יקמיה ויקמיה הליד את אלישמע: (מב) ובני כלב אחי ירחמאל מישע בכרו הוא אבי זיף ובני מרשה אבי חברון: (מג) ובני חברון קרח ותפח ורקם ושמע: (מד) ושמע הוליד את רחם אבי ירקעם ורקם הוליד את שמי: (מה) ובן שמי מעון ומעון אבי בית צור: (מו) ועיפה פילגש כלב ילדה את חרן ואת מוצא ואת גזז וחרן הליד את גזז: (מז) ובני יהדי רגם ויותם וגישן ופלט ועיפה ושעף: (מח) פילגש כלב מעכה ילד שבר ואת תרחנה: (מט) ותלד שעף אבי מדמנה את שוא אבי מכבנה ואבי גבעא ובת כלב עכסה: (נ) אלה היו בני כלב בן חור בכור אפרתה שובל אבי קרית יערים: (נא) שלמא אבי בית לחם חרף אבי בית גדר: (נב) ויהיו בנים לשובל אבי קרית יערים הראה חצי המנחות: (נג) ומשפחות קרית יערים היתרי והפותי והשמתי והמשרעי מאלה יצאו הצרעתי והאשתאלי: (נד) בני שלמא בית לחם ונטופתי עטרות בית יואב וחצי המנחתי הצרעי: (נה) ומשפחות ספרים ישבו (ישבי) יעבץ תרעתים שמעתים שוכתים המה הקינים הבאים מחמת אבי בית רכב:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il