בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברי הימים א
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברי הימים א פרק ד

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) בני יהודה פרץ חצרון וכרמי וחור ושובל: (ב) וראיה בן שובל הליד את יחת ויחת הליד את אחומי ואת להד אלה משפחות הצרעתי: (ג) ואלה אבי עיטם יזרעאל וישמא וידבש ושם אחותם הצללפוני: (ד) ופנואל אבי גדר ועזר אבי חושה אלה בני חור בכור אפרתה אבי בית לחם: (ה) ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה: (ו) ותלד לו נערה את אחזם ואת חפר ואת תימני ואת האחשתרי אלה בני נערה: (ז) ובני חלאה צרת יצחר (וצחר) ואתנן: (ח) וקוץ הוליד את ענוב ואת הצבבה ומשפחת אחרחל בן הרום: (ט) ויהי יעבץ נכבד מאחיו ואמו קראה שמו יעבץ לאמר כי ילדתי בעצב: (י) ויקרא יעבץ לאלהי ישראל לאמר אם ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי ויבא אלהים את אשר שאל: (יא) וכלוב אחי שוחה הוליד את מחיר הוא אבי אשתון: (יב) ואשתון הוליד את בית רפא ואת פסח ואת תחנה אבי עיר נחש אלה אנשי רכה: (יג) ובני קנז עתניאל ושריה ובני עתניאל חתת: (יד) ומעונתי הוליד את עפרה ושריה הוליד את יואב אבי גיא חרשים כי חרשים היו: (טו) ובני כלב בן יפנה עירו אלה ונעם ובני אלה וקנז: (טז) ובני יהללאל זיף וזיפה תיריא ואשראל: (יז) ובן עזרה יתר ומרד ועפר וילון ותהר את מרים ואת שמי ואת ישבח אבי אשתמע: (יח) ואשתו היהדיה ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי שוכו ואת יקותיאל אבי זנוח ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד: (יט) ובני אשת הודיה אחות נחם אבי קעילה הגרמי ואשתמע המעכתי: (כ) ובני שימון אמנון ורנה בן חנן ותולון (ותילון) ובני ישעי זוחת ובן זוחת: (כא) בני שלה בן יהודה ער אבי לכה ולעדה אבי מרשה ומשפחות בית עבדת הבץ לבית אשבע: (כב) ויוקים ואנשי כזבא ויואש ושרף אשר בעלו למואב וישבי לחם והדברים עתיקים: (כג) המה היוצרים וישבי נטעים וגדרה עם המלך במלאכתו ישבו שם: (כד) בני שמעון נמואל וימין יריב זרח שאול: (כה) שלם בנו מבשם בנו משמע בנו: (כו) ובני משמע חמואל בנו זכור בנו שמעי בנו: (כז) ולשמעי בנים ששה עשר ובנות שש ולאחיו אין בנים רבים וכל משפחתם לא הרבו עד בני יהודה: (כח) וישבו בבאר שבע ומולדה וחצר שועל: (כט) ובבלהה ובעצם ובתולד: (ל) ובבתואל ובחרמה ובציקלג: (לא) ובבית מרכבות ובחצר סוסים ובבית בראי ובשערים אלה עריהם עד מלך דויד: (לב) וחצריהם עיטם ועין רמון ותכן ועשן ערים חמש: (לג) וכל חצריהם אשר סביבות הערים האלה עד בעלזאת מושבתם והתיחשם להם: (לד) ומשובב וימלך ויושה בן אמציה: (לה) ויואל ויהוא בן יושביה בן שריה בן עשיאל: (לו) ואליועיני ויעקבה וישוחיה ועשיה ועדיאל וישימאל ובניה: (לז) וזיזא בן שפעי בן אלון בן ידיה בן שמרי בן שמעיה: (לח) אלה הבאים בשמות נשיאים במשפחותם ובית אבותיהם פרצו לרוב: (לט) וילכו למבוא גדר עד למזרח הגיא לבקש מרעה לצאנם: (מ) וימצאו מרעה שמן וטוב והארץ רחבת ידים ושקטת ושלוה כי מן חם הישבים שם לפנים: (מא) ויבאו אלה הכתובים בשמות בימי יחזקיהו מלך יהודה ויכו את אהליהם ואת המעינים (המעונים) אשר נמצאו שמה ויחרימם עד היום הזה וישבו תחתיהם כי מרעה לצאנם שם: (מב) ומהם מן בני שמעון הלכו להר שעיר אנשים חמש מאות ופלטיה ונעריה ורפיה ועזיאל בני ישעי בראשם: (מג) ויכו את שארית הפלטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il