ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
תרומה זכר למחצית השקל - לישיבה הגדולה בעולם! תרמו כעת ועזרו לנו
בית המדרש פרשת שבוע ותנ"ך ספר דברי הימים א

דברי הימים א פרק ו

מוקדש לעלוי נשמת
ר' אשר בן ר' שלום הי"ד
לחץ להקדשת שיעור זה
(א) בני לוי גרשם קהת ומררי: (ב) ואלה שמות בני גרשום לבני ושמעי: (ג) ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל: (ד) בני מררי מחלי ומשי ואלה משפחות הלוי לאבתיהם: (ה) לגרשום לבני בנו יחת בנו זמה בנו: (ו) יואח בנו עדו בנו זרח בנו יאתרי בנו: (ז) בני קהת עמינדב בנו קרח בנו אסיר בנו: (ח) אלקנה בנו ואביסף בנו ואסיר בנו: (ט) תחת בנו אוריאל בנו עזיה בנו ושאול בנו: (י) ובני אלקנה עמשי ואחימות: (יא) אלקנה בנו (בני) אלקנה צופי בנו ונחת בנו: (יב) אליאב בנו ירחם בנו אלקנה בנו: (יג) ובני שמואל הבכר ושני ואביה: (יד) בני מררי מחלי לבני בנו שמעי בנו עזה בנו: (טו) שמעא בנו חגיה בנו עשיה בנו: (טז) ואלה אשר העמיד דויד על ידי שיר בית יהוה ממנוח הארון: (יז) ויהיו משרתים לפני משכן אהל מועד בשיר עד בנות שלמה את בית יהוה בירושלם ויעמדו כמשפטם על עבודתם: (יח) ואלה העמדים ובניהם מבני הקהתי הימן המשורר בן יואל בן שמואל: (יט) בן אלקנה בן ירחם בן אליאל בן תוח: (כ) בן ציף (צוף) בן אלקנה בן מחת בן עמשי: (כא) בן אלקנה בן יואל בן עזריה בן צפניה: (כב) בן תחת בן אסיר בן אביסף בן קרח: (כג) בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל: (כד) ואחיו אסף העמד על ימינו אסף בן ברכיהו בן שמעא: (כה) בן מיכאל בן בעשיה בן מלכיה: (כו) בן אתני בן זרח בן עדיה: (כז) בן איתן בן זמה בן שמעי: (כח) בן יחת בן גרשם בן לוי: (כט) ובני מררי אחיהם על השמאול איתן בן קישי בן עבדי בן מלוך: (ל) בן חשביה בן אמציה בן חלקיה: (לא) בן אמצי בן בני בן שמר: (לב) בן מחלי בן מושי בן מררי בן לוי: (לג) ואחיהם הלוים נתונים לכל עבודת משכן בית האלהים: (לד) ואהרן ובניו מקטירים על מזבח העולה ועל מזבח הקטרת לכל מלאכת קדש הקדשים ולכפר על ישראל ככל אשר צוה משה עבד האלהים: (לה) ואלה בני אהרן אלעזר בנו פינחס בנו אבישוע בנו: (לו) בקי בנו עזי בנו זרחיה בנו: (לז) מריות בנו אמריה בנו אחיטוב בנו: (לח) צדוק בנו אחימעץ בנו: (לט) ואלה מושבותם לטירותם בגבולם לבני אהרן למשפחת הקהתי כי להם היה הגורל: (מ) ויתנו להם את חברון בארץ יהודה ואת מגרשיה סביבתיה: (מא) ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה: (מב) ולבני אהרן נתנו את ערי המקלט את חברון ואת לבנה ואת מגרשיה ואת יתר ואת אשתמע ואת מגרשיה: (מג) ואת חילז ואת מגרשיה את דביר ואת מגרשיה: (מד) ואת עשן ואת מגרשיה ואת בית שמש ואת מגרשיה: (מה) וממטה בנימן את גבע ואת מגרשיה ואת עלמת ואת מגרשיה ואת ענתות ואת מגרשיה כל עריהם שלש עשרה עיר במשפחותיהם: (מו) ולבני קהת הנותרים ממשפחת המטה ממחצית מטה חצי מנשה בגורל ערים עשר: (מז) ולבני גרשום למשפחותם ממטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי וממטה מנשה בבשן ערים שלש עשרה: (מח) לבני מררי למשפחותם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבלון בגורל ערים שתים עשרה: (מט) ויתנו בני ישראל ללוים את הערים ואת מגרשיהם: (נ) ויתנו בגורל ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון וממטה בני בנימן את הערים האלה אשר יקראו אתהם בשמות: (נא) וממשפחות בני קהת ויהי ערי גבולם ממטה אפרים: (נב) ויתנו להם את ערי המקלט את שכם ואת מגרשיה בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשיה: (נג) ואת יקמעם ואת מגרשיה ואת בית חורון ואת מגרשיה: (נד) ואת אילון ואת מגרשיה ואת גת רמון ואת מגרשיה: (נה) וממחצית מטה מנשה את ענר ואת מגרשיה ואת בלעם ואת מגרשיה למשפחת לבני קהת הנותרים: (נו) לבני גרשום ממשפחת חצי מטה מנשה את גולן בבשן ואת מגרשיה ואת עשתרות ואת מגרשיה: (נז) וממטה יששכר את קדש ואת מגרשיה את דברת ואת מגרשיה: (נח) ואת ראמות ואת מגרשיה ואת ענם ואת מגרשיה: (נט) וממטה אשר את משל ואת מגרשיה ואת עבדון ואת מגרשיה: (ס) ואת חוקק ואת מגרשיה ואת רחב ואת מגרשיה: (סא) וממטה נפתלי את קדש בגליל ואת מגרשיה ואת חמון ואת מגרשיה ואת קריתים ואת מגרשיה: (סב) לבני מררי הנותרים ממטה זבלון את רמונו ואת מגרשיה את תבור ואת מגרשיה: (סג) ומעבר לירדן ירחו למזרח הירדן ממטה ראובן את בצר במדבר ואת מגרשיה ואת יהצה ואת מגרשיה: (סד) ואת קדמות ואת מגרשיה ואת מיפעת ואת מגרשיה: (סה) וממטה גד את ראמות בגלעד ואת מגרשיה ואת מחנים ואת מגרשיה: (סו) ואת חשבון ואת מגרשיה ואת יעזיר ואת מגרשיה:
עוד בנושא ספר דברי הימים א

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il