בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברי הימים א
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברי הימים א פרק ז

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ולבני יששכר תולע ופואה ישיב (ישוב) ושמרון ארבעה: (ב) ובני תולע עזי ורפיה ויריאל ויחמי ויבשם ושמואל ראשים לבית אבותם לתולע גבורי חיל לתלדותם מספרם בימי דויד עשרים ושנים אלף ושש מאות: (ג) ובני עזי יזרחיה ובני יזרחיה מיכאל ועבדיה ויואל ישיה חמשה ראשים כלם: (ד) ועליהם לתלדותם לבית אבותם גדודי צבא מלחמה שלשים וששה אלף כי הרבו נשים ובנים: (ה) ואחיהם לכל משפחות יששכר גבורי חילים שמונים ושבעה אלף התיחשם לכל: (ו) בנימן בלע ובכר וידיעאל שלשה: (ז) ובני בלע אצבון ועזי ועזיאל וירימות ועירי חמשה ראשי בית אבות גבורי חילים והתיחשם עשרים ושנים אלף ושלשים וארבעה: (ח) ובני בכר זמירה ויועש ואליעזר ואליועיני ועמרי וירמות ואביה וענתות ועלמת כל אלה בני בכר: (ט) והתיחשם לתלדותם ראשי בית אבותם גבורי חיל עשרים אלף ומאתים: (י) ובני ידיעאל בלהן ובני בלהן יעיש (יעוש) ובנימן ואהוד וכנענה וזיתן ותרשיש ואחישחר: (יא) כל אלה בני ידיעאל לראשי האבות גבורי חילים שבעה עשר אלף ומאתים יצאי צבא למלחמה: (יב) ושפם וחפם בני עיר חשם בני אחר: (יג) בני נפתלי יחציאל וגוני ויצר ושלום בני בלהה: (יד) בני מנשה אשריאל אשר ילדה פילגשו הארמיה ילדה את מכיר אבי גלעד: (טו) ומכיר לקח אשה לחפים ולשפים ושם אחתו מעכה ושם השני צלפחד ותהינה לצלפחד בנות: (טז) ותלד מעכה אשת מכיר בן ותקרא שמו פרש ושם אחיו שרש ובניו אולם ורקם: (יז) ובני אולם בדן אלה בני גלעד בן מכיר בן מנשה: (יח) ואחתו המלכת ילדה את אישהוד ואת אביעזר ואת מחלה: (יט) ויהיו בני שמידע אחין ושכם ולקחי ואניעם: (כ) ובני אפרים שותלח וברד בנו ותחת בנו ואלעדה בנו ותחת בנו: (כא) וזבד בנו ושותלח בנו ועזר ואלעד והרגום אנשי גת הנולדים בארץ כי ירדו לקחת את מקניהם: (כב) ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים ויבאו אחיו לנחמו: (כג) ויבא אל אשתו ותהר ותלד בן ויקרא את שמו בריעה כי ברעה היתה בביתו: (כד) ובתו שארה ותבן את בית חורון התחתון ואת העליון ואת אזן שארה: (כה) ורפח בנו ורשף ותלח בנו ותחן בנו: (כו) לעדן בנו עמיהוד בנו אלישמע בנו: (כז) נון בנו יהושע בנו: (כח) ואחזתם ומשבותם בית אל ובנתיה ולמזרח נערן ולמערב גזר ובנתיה ושכם ובנתיה עד עיה ובנתיה: (כט) ועל ידי בני מנשה בית שאן ובנתיה תענך ובנתיה מגדו ובנותיה דור ובנותיה באלה ישבו בני יוסף בן ישראל: (ל) בני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחותם: (לא) ובני בריעה חבר ומלכיאל הוא אבי ברזות (ברזית): (לב) וחבר הוליד את יפלט ואת שומר ואת חותם ואת שועא אחותם: (לג) ובני יפלט פסך ובמהל ועשות אלה בני יפלט: (לד) ובני שמר אחי ורוהגה (ורהגה) יחבה (וחבה) וארם: (לה) ובן הלם אחיו צופח וימנע ושלש ועמל: (לו) בני צופח סוח וחרנפר ושועל וברי וימרה: (לז) בצר והוד ושמא ושלשה ויתרן ובארא: (לח) ובני יתר יפנה ופספה וארא: (לט) ובני עלא ארח וחניאל ורציא: (מ) כל אלה בני אשר ראשי בית האבות ברורים גבורי חילים ראשי הנשיאים והתיחשם בצבא במלחמה מספרם אנשים עשרים וששה אלף:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il