בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברי הימים א
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברי הימים א פרק י

undefined

רבנים שונים

(א) ופלשתים נלחמו בישראל וינס איש ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר גלבע: (ב) וידבקו פלשתים אחרי שאול ואחרי בניו ויכו פלשתים את יונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע בני שאול: (ג) ותכבד המלחמה על שאול וימצאהו המורים בקשת ויחל מן היורים: (ד) ויאמר שאול אל נשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן יבאו הערלים האלה והתעללו בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאדויקח שאול את החרב ויפל עליה: (ה) וירא נשא כליו כי מת שאול ויפל גם הוא על החרב וימת: (ו) וימת שאול ושלשת בניו וכל ביתו יחדו מתו: (ז) ויראו כל איש ישראל אשר בעמק כי נסו וכי מתו שאול ובניו ויעזבו עריהם וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהם: (ח) ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את החללים וימצאו את שאול ואת בניו נפלים בהר גלבע: (ט) ויפשיטהו וישאו את ראשו ואת כליו וישלחו בארץ פלשתים סביב לבשר את עצביהם ואת העם: (י) וישימו את כליו בית אלהיהם ואת גלגלתו תקעו בית דגון: (יא) וישמעו כל יביש גלעד את כל אשר עשו פלשתים לשאול: (יב) ויקומו כל איש חיל וישאו את גופת שאול ואת גופת בניו ויביאום יבישה ויקברו את עצמותיהם תחת האלה ביבש ויצומו שבעת ימים: (יג) וימת שאול במעלו אשר מעל ביהוה על דבר יהוה אשר לא שמר וגם לשאול באוב לדרוש: (יד) ולא דרש ביהוה וימיתהו ויסב את המלוכה לדויד בן ישי:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il