בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברי הימים א
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברי הימים א פרק יא

undefined

רבנים שונים

3 דק' קריאה
(א) ויקבצו כל ישראל אל דויד חברונה לאמר הנה עצמך ובשרך אנחנו: (ב) גם תמול גם שלשום גם בהיות שאול מלך אתה המוציא והמביא את ישראל ויאמר יהוה אלהיך לך אתה תרעה את עמי את ישראל ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל: (ג) ויבאו כל זקני ישראל אל המלך חברונה ויכרת להם דויד ברית בחברון לפני יהוה וימשחו את דויד למלך על ישראל כדבר יהוה ביד שמואל: (ד) וילך דויד וכל ישראל ירושלם היא יבוס ושם היבוסי ישבי הארץ: (ה) ויאמרו ישבי יבוס לדויד לא תבוא הנה וילכד דויד את מצדת ציון היא עיר דויד: (ו) ויאמר דויד כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר ויעל בראשונה יואב בן צרויה ויהי לראש: (ז) וישב דויד במצד על כן קראו לו עיר דויד: (ח) ויבן העיר מסביב מן המלוא ועד הסביב ויואב יחיה את שאר העיר: (ט) וילך דויד הלוך וגדול ויהוה צבאות עמו: (י) ואלה ראשי הגברים אשר לדויד המתחזקים עמו במלכותו עם כל ישראל להמליכו כדבר יהוה על ישראל: (יא) ואלה מספר הגברים אשר לדויד ישבעם בן חכמוני ראש השלושים (השלישים) הוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל בפעם אחת: (יב) ואחריו אלעזר בן דודו האחוחי הוא בשלושה הגברים: (יג) הוא היה עם דויד בפס דמים והפלשתים נאספו שם למלחמה ותהי חלקת השדה מלאה שעורים והעם נסו מפני פלשתים: (יד) ויתיצבו בתוך החלקה ויצילוה ויכו את פלשתים ויושע יהוה תשועה גדולה: (טו) וירדו שלושה מן השלושים ראש על הצר אל דויד אל מערת עדלם ומחנה פלשתים חנה בעמק רפאים: (טז) ודויד אז במצודה ונציב פלשתים אז בבית לחם: (יז) ויתאו דויד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער: (יח) ויבקעו השלשה במחנה פלשתים וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל דויד ולא אבה דויד לשתותם וינסך אתם ליהוה: (יט) ויאמר חלילה לי מאלהי מעשות זאת הדם האנשים האלה אשתה בנפשותם כי בנפשותם הביאום ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגבורים: (כ) ואבשי אחי יואב הוא היה ראש השלושה והוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל ולא (ולו) שם בשלושה: (כא) מן השלושה בשנים נכבד ויהי להם לשר ועד השלושה לא בא: (כב) בניה בן יהוידע בן איש חיל רב פעלים מן קבצאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג: (כג) והוא הכה את האיש המצרי איש מדה חמש באמה וביד המצרי חנית כמנור ארגים וירד אליו בשבט ויגזל את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו: (כד) אלה עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלושה הגברים: (כה) מן השלושים הנו נכבד הוא ואל השלשה לא בא וישימהו דויד על משמעתו: (כו) וגבורי החילים עשהאל אחי יואבאלחנן בן דודו מבית לחם: (כז) שמות ההרוריחלץ הפלוני: (כח) עירא בן עקש התקועיאביעזר הענתותי: (כט) סבכי החשתיעילי האחוחי: (ל) מהרי הנטפתיחלד בן בענה הנטופתי: (לא) איתי בן ריבי מגבעת בני בנימןבניה הפרעתני: (לב) חורי מנחלי געשאביאל הערבתי: (לג) עזמות הבחרומיאליחבא השעלבני: (לד) בני השם הגזונייונתן בן שגה ההררי: (לה) אחיאם בן שכר ההרריאליפל בן אור: (לו) חפר המכרתי אחיה הפלני: (לז) חצרו הכרמלינערי בן אזבי: (לח) יואל אחי נתןמבחר בן הגרי: (לט) צלק העמוני נחרי הברתי נשא כלי יואב בן צרויה: (מ) עירא היתריגרב היתרי: (מא) אוריה החתיזבד בן אחלי: (מב) עדינא בן שיזא הראובני ראש לראובני ועליו שלשים: (מג) חנן בן מעכה ויושפט המתני: (מד) עזיא העשתרתישמע ויעואל (ויעיאל) בני חותם הערערי: (מה) ידיעאל בן שמרי ויחא אחיו התיצי: (מו) אליאל המחוים ויריבי ויושויה בני אלנעםויתמה המואבי: (מז) אליאל ועובדויעשיאל המצביה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il