בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברי הימים א
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברי הימים א פרק טו

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ויעש לו בתים בעיר דויד ויכן מקום לארון האלהים ויט לו אהל: (ב) אז אמר דויד לא לשאת את ארון האלהים כי אם הלוים כי בם בחר יהוה לשאת את ארון יהוה ולשרתו עד עולם: (ג) ויקהל דויד את כל ישראל אל ירושלם להעלות את ארון יהוה אל מקומו אשר הכין לו: (ד) ויאסף דויד את בני אהרן ואת הלוים: (ה) לבני קהת אוריאל השר ואחיו מאה ועשרים: (ו) לבני מררי עשיה השר ואחיו מאתים ועשרים: (ז) לבני גרשום יואל השר ואחיו מאה ושלשים: (ח) לבני אליצפן שמעיה השר ואחיו מאתים: (ט) לבני חברון אליאל השר ואחיו שמונים: (י) לבני עזיאל עמינדב השר ואחיו מאה ושנים עשר: (יא) ויקרא דויד לצדוק ולאביתר הכהנים וללוים לאוריאל עשיה ויואל שמעיה ואליאל ועמינדב: (יב) ויאמר להם אתם ראשי האבות ללוים התקדשו אתם ואחיכם והעליתם את ארון יהוה אלהי ישראל אל הכינותי לו: (יג) כי למבראשונה לא אתם פרץ יהוה אלהינו בנו כי לא דרשנהו כמשפט: (יד) ויתקדשו הכהנים והלוים להעלות את ארון יהוה אלהי ישראל: (טו) וישאו בני הלוים את ארון האלהים כאשר צוה משה כדבר יהוה בכתפם במטות עליהם: (טז) ויאמר דויד לשרי הלוים להעמיד את אחיהם המשררים בכלי שיר נבלים וכנרות ומצלתים משמיעים להרים בקול לשמחה: (יז) ויעמידו הלוים את הימן בן יואל ומן אחיו אסף בן ברכיהוומן בני מררי אחיהם איתן בן קושיהו: (יח) ועמהם אחיהם המשנים זכריהו בן ויעזיאל ושמירמות ויחיאל ועני אליאב ובניהו ומעשיהו ומתתיהו ואליפלהו ומקניהו ועבד אדם ויעיאל השערים: (יט) והמשררים הימן אסף ואיתן במצלתים נחשת להשמיע: (כ) וזכריה ועזיאל ושמירמות ויחיאל ועני ואליאב ומעשיהו ובניהו בנבלים על עלמות: (כא) ומתתיהו ואליפלהו ומקניהו ועבד אדם ויעיאל ועזזיהו בכנרות על השמינית לנצח: (כב) וכנניהו שר הלוים במשא יסר במשא כי מבין הוא: (כג) וברכיה ואלקנה שערים לארון: (כד) ושבניהו ויושפט ונתנאל ועמשי וזכריהו ובניהו ואליעזר הכהנים מחצצרים (מחצרים) בחצצרות לפני ארון האלהים ועבד אדם ויחיה שערים לארון: (כה) ויהי דויד וזקני ישראל ושרי האלפים ההלכים להעלות את ארון ברית יהוה מן בית עבד אדם בשמחה: (כו) ויהי בעזר האלהים את הלוים נשאי ארון ברית יהוה ויזבחו שבעה פרים ושבעה אילים: (כז) ודויד מכרבל במעיל בוץ וכל הלוים הנשאים את הארון והמשררים וכנניה השר המשא המשררים ועל דויד אפוד בד: (כח) וכל ישראל מעלים את ארון ברית יהוה בתרועה ובקול שופר ובחצצרות ובמצלתים משמעים בנבלים וכנרות: (כט) ויהי ארון ברית יהוה בא עד עיר דויד ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון ותרא את המלך דויד מרקד ומשחק ותבז לו בלבה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il