ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש פרשת שבוע ותנ"ך ספר דברי הימים א

דברי הימים א פרק טז

מוקדש לעלוי נשמת
ר' אשר בן ר' שלום הי"ד
לחץ להקדשת שיעור זה
(א) ויביאו את ארון האלהים ויציגו אתו בתוך האהל אשר נטה לו דויד ויקריבו עלות ושלמים לפני האלהים: (ב) ויכל דויד מהעלות העלה והשלמים ויברך את העם בשם יהוה: (ג) ויחלק לכל איש ישראל מאיש ועד אשה לאיש ככר לחם ואשפר ואשישה: (ד) ויתן לפני ארון יהוה מן הלוים משרתים ולהזכיר ולהודות ולהלל ליהוה אלהי ישראל: (ה) אסף הראש ומשנהו זכריה יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל בכלי נבלים ובכנרות ואסף במצלתים משמיע: (ו) ובניהו ויחזיאל הכהנים בחצצרות תמיד לפני ארון ברית האלהים: (ז) ביום ההוא אז נתן דויד בראש להדות ליהוה ביד אסף ואחיו: (ח) הודו ליהוה קראו בשמוהודיעו בעמים עלילתיו: (ט) שירו לו זמרו לושיחו בכל נפלאתיו: (י) התהללו בשם קדשוישמח לב מבקשי יהוה: (יא) דרשו יהוה ועזובקשו פניו תמיד: (יב) זכרו נפלאתיו אשר עשהמפתיו ומשפטי פיהו: (יג) זרע ישראל עבדובני יעקב בחיריו: (יד) הוא יהוה אלהינובכל הארץ משפטיו: (טו) זכרו לעולם בריתודבר צוה לאלף דור: (טז) אשר כרת את אברהםושבועתו ליצחק: (יז) ויעמידה ליעקב לחקלישראל ברית עולם: (יח) לאמר לך אתן ארץ כנעןחבל נחלתכם: (יט) בהיותכם מתי מספרכמעט וגרים בה: (כ) ויתהלכו מגוי אל גויומממלכה אל עם אחר: (כא) לא הניח לאיש לעשקםויוכח עליהם מלכים: (כב) אל תגעו במשיחיובנביאי אל תרעו: (כג) שירו ליהוה כל הארץבשרו מיום אל יום ישועתו: (כד) ספרו בגוים את כבודובכל העמים נפלאתיו: (כה) כי גדול יהוה ומהלל מאדונורא הוא על כל אלהים: (כו) כי כל אלהי העמים אליליםויהוה שמים עשה: (כז) הוד והדר לפניועז וחדוה במקמו: (כח) הבו ליהוה משפחות עמיםהבו ליהוה כבוד ועז: (כט) הבו ליהוה כבוד שמושאו מנחה ובאו לפניו השתחוו ליהוה בהדרת קדש: (ל) חילו מלפניו כל הארץ אף תכון תבל בל תמוט: (לא) ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגוים יהוה מלך: (לב) ירעם הים ומלואו יעלץ השדה וכל אשר בו: (לג) אז ירננו עצי היער מלפני יהוה כי בא לשפוט את הארץ: (לד) הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו: (לה) ואמרו הושיענו אלהי ישענו וקבצנו והצילנו מן הגויםלהדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך: (לו) ברוך יהוה אלהי ישראל מן העולם ועד העלם ויאמרו כל העם אמןוהלל ליהוה: (לז) ויעזב שם לפני ארון ברית יהוה לאסף ולאחיו לשרת לפני הארון תמיד לדבר יום ביומו: (לח) ועבד אדם ואחיהם ששים ושמונהועבד אדם בן ידיתון וחסה לשערים: (לט) ואת צדוק הכהן ואחיו הכהנים לפני משכן יהוה בבמה אשר בגבעון: (מ) להעלות עלות ליהוה על מזבח העלה תמיד לבקר ולערב ולכל הכתוב בתורת יהוה אשר צוה על ישראל: (מא) ועמהם הימן וידותון ושאר הברורים אשר נקבו בשמות להדות ליהוה כי לעולם חסדו: (מב) ועמהם הימן וידותון חצצרות ומצלתים למשמיעים וכלי שיר האלהים ובני ידותון לשער: (מג) וילכו כל העם איש לביתו ויסב דויד לברך את ביתו:
עוד בנושא ספר דברי הימים א

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il