בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברי הימים א
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברי הימים א פרק יז

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ויהי כאשר ישב דויד בביתו ויאמר דויד אל נתן הנביא הנה אנכי יושב בבית הארזים וארון ברית יהוה תחת יריעות: (ב) ויאמר נתן אל דויד כל אשר בלבבך עשה כי האלהים עמך: (ג) ויהי בלילה ההוא ויהי דבר אלהים אל נתן לאמר: (ד) לך ואמרת אל דויד עבדי כה אמר יהוה לא אתה תבנה לי הבית לשבת: (ה) כי לא ישבתי בבית מן היום אשר העליתי את ישראל עד היום הזה ואהיה מאהל אל אהל וממשכן: (ו) בכל אשר התהלכתי בכל ישראל הדבר דברתי את אחד שפטי ישראל אשר צויתי לרעות את עמי לאמר למה לא בניתם לי בית ארזים: (ז) ועתה כה תאמר לעבדי לדוידכה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן הנוה מן אחרי הצאן להיות נגיד על עמי ישראל: (ח) ואהיה עמך בכל אשר הלכת ואכרית את כל אויביך מפניך ועשיתי לך שם כשם הגדולים אשר בארץ: (ט) ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתיהו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יוסיפו בני עולה לבלתו כאשר בראשונה: (י) ולמימים אשר צויתי שפטים על עמי ישראל והכנעתי את כל אויביך ואגד לך ובית יבנה לך יהוה: (יא) והיה כי מלאו ימיך ללכת עם אבתיך והקימותי את זרעך אחריך אשר יהיה מבניך והכינותי את מלכותו: (יב) הוא יבנה לי בית וכננתי את כסאו עד עולם: (יג) אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן וחסדי לא אסיר מעמו כאשר הסירותי מאשר היה לפניך: (יד) והעמדתיהו בביתי ובמלכותי עד העולם וכסאו יהיה נכון עד עולם: (טו) ככל הדברים האלה וככל החזון הזה כן דבר נתן אל דויד: (טז) ויבא המלך דויד וישב לפני יהוה ויאמר מי אני יהוה אלהים ומי ביתי כי הביאתני עד הלם: (יז) ותקטן זאת בעיניך אלהים ותדבר על בית עבדך למרחוק וראיתני כתור האדם המעלה יהוה אלהים: (יח) מה יוסיף עוד דויד אליך לכבוד את עבדך ואתה את עבדך ידעת: (יט) יהוה בעבור עבדך וכלבך עשית את כל הגדולה הזאת להדיע את כל הגדלות: (כ) יהוה אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשר שמענו באזנינו: (כא) ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ אשר הלך האלהים לפדות לו עם לשום לך שם גדלות ונראות לגרש מפני עמך אשר פדית ממצרים גוים: (כב) ותתן את עמך ישראל לך לעם עד עולם ואתה יהוה היית להם לאלהים: (כג) ועתה יהוה הדבר אשר דברת על עבדך ועל ביתו יאמן עד עולם ועשה כאשר דברת: (כד) ויאמן ויגדל שמך עד עולם לאמר יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים לישראל ובית דויד עבדך נכון לפניך: (כה) כי אתה אלהי גלית את אזן עבדך לבנות לו בית על כן מצא עבדך להתפלל לפניך: (כו) ועתה יהוה אתה הוא האלהים ותדבר על עבדך הטובה הזאת: (כז) ועתה הואלת לברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך כי אתה יהוה ברכת ומברך לעולם:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il