בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברי הימים א
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברי הימים א פרק יח

undefined

רבנים שונים

(א) ויהי אחרי כן ויך דויד את פלשתים ויכניעם ויקח את גת ובנתיה מיד פלשתים: (ב) ויך את מואב ויהיו מואב עבדים לדויד נשאי מנחה: (ג) ויך דויד את הדדעזר מלך צובה חמתה בלכתו להציב ידו בנהר פרת: (ד) וילכד דויד ממנו אלף רכב ושבעת אלפים פרשים ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דויד את כל הרכב ויותר ממנו מאה רכב: (ה) ויבא ארם דרמשק לעזור להדדעזר מלך צובה ויך דויד בארם עשרים ושנים אלף איש: (ו) וישם דויד בארם דרמשק ויהי ארם לדויד עבדים נשאי מנחה ויושע יהוה לדויד בכל אשר הלך: (ז) ויקח דויד את שלטי הזהב אשר היו על עבדי הדדעזר ויביאם ירושלם: (ח) ומטבחת ומכון ערי הדדעזר לקח דויד נחשת רבה מאד בה עשה שלמה את ים הנחשת ואת העמודים ואת כלי הנחשת: (ט) וישמע תעו מלך חמת כי הכה דויד את כל חיל הדדעזר מלך צובה: (י) וישלח את הדורם בנו אל המלך דויד לשאול (לשאל) לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו כי איש מלחמות תעו היה הדדעזר וכל כלי זהב וכסף ונחשת: (יא) גם אתם הקדיש המלך דויד ליהוה עם הכסף והזהב אשר נשא מכל הגוים מאדום וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק: (יב) ואבשי בן צרויה הכה את אדום בגיא המלח שמונה עשר אלף: (יג) וישם באדום נציבים ויהיו כל אדום עבדים לדויד ויושע יהוה את דויד בכל אשר הלך: (יד) וימלך דויד על כל ישראל ויהי עשה משפט וצדקה לכל עמו: (טו) ויואב בן צרויה על הצבא ויהושפט בן אחילוד מזכיר: (טז) וצדוק בן אחיטוב ואבימלך בן אביתר כהנים ושושא סופר: (יז) ובניהו בן יהוידע על הכרתי והפלתי ובני דויד הראשנים ליד המלך:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il