בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברי הימים א
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברי הימים א פרק כג

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ודויד זקן ושבע ימים וימלך את שלמה בנו על ישראל: (ב) ויאסף את כל שרי ישראל והכהנים והלוים: (ג) ויספרו הלוים מבן שלשים שנה ומעלה ויהי מספרם לגלגלתם לגברים שלשים ושמונה אלף: (ד) מאלה לנצח על מלאכת בית יהוה עשרים וארבעה אלף ושטרים ושפטים ששת אלפים: (ה) וארבעת אלפים שערים וארבעת אלפים מהללים ליהוה בכלים אשר עשיתי להלל: (ו) ויחלקם דויד מחלקותלבני לוי לגרשון קהת ומררי: (ז) לגרשני לעדן ושמעי: (ח) בני לעדן הראש יחיאל וזתם ויואל שלשה: (ט) בני שמעי שלמות (שלמית) וחזיאל והרן שלשה אלה ראשי האבות ללעדן: (י) ובני שמעי יחת זינא ויעוש ובריעה אלה בני שמעי ארבעה: (יא) ויהי יחת הראש וזיזה השני ויעוש ובריעה לא הרבו בנים ויהיו לבית אב לפקדה אחת: (יב) בני קהת עמרם יצהר חברון ועזיאל ארבעה: (יג) בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים הוא ובניו עד עולם להקטיר לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד עולם: (יד) ומשה איש האלהים בניו יקראו על שבט הלוי: (טו) בני משה גרשום ואליעזר: (טז) בני גרשום שבואל הראש: (יז) ויהיו בני אליעזר רחביה הראש ולא היה לאליעזר בנים אחרים ובני רחביה רבו למעלה: (יח) בני יצהר שלמית הראש: (יט) בני חברון יריהו הראש אמריה השני יחזיאל השלישי ויקמעם הרביעי: (כ) בני עזיאל מיכה הראש וישיה השני: (כא) בני מררי מחלי ומושי בני מחלי אלעזר וקיש: (כב) וימת אלעזר ולא היו לו בנים כי אם בנות וישאום בני קיש אחיהם: (כג) בני מושי מחלי ועדר וירמות שלושה: (כד) אלה בני לוי לבית אבותיהם ראשי האבות לפקודיהם במספר שמות לגלגלתם עשה המלאכה לעבדת בית יהוה מבן עשרים שנה ומעלה: (כה) כי אמר דויד הניח יהוה אלהי ישראל לעמו וישכן בירושלם עד לעולם: (כו) וגם ללוים אין לשאת את המשכן ואת כל כליו לעבדתו: (כז) כי בדברי דויד האחרונים המה מספר בני לוי מבן עשרים שנה ולמעלה: (כח) כי מעמדם ליד בני אהרן לעבדת בית יהוה על החצרות ועל הלשכות ועל טהרת לכל קדש ומעשה עבדת בית האלהים: (כט) וללחם המערכת ולסלת למנחה ולרקיקי המצות ולמחבת ולמרבכת ולכל משורה ומדה: (ל) ולעמד בבקר בבקר להדות ולהלל ליהוה וכן לערב: (לא) ולכל העלות עלות ליהוה לשבתות לחדשים ולמעדים במספר כמשפט עליהם תמיד לפני יהוה: (לב) ושמרו את משמרת אהל מועד ואת משמרת הקדש ומשמרת בני אהרן אחיהם לעבדת בית יהוה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il