בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברי הימים א
קטגוריה משנית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

undefined
2 דק' קריאה
(א) ולבני אהרן מחלקותם בני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר: (ב) וימת נדב ואביהוא לפני אביהם ובנים לא היו להם ויכהנו אלעזר ואיתמר: (ג) ויחלקם דויד וצדוק מן בני אלעזר ואחימלך מן בני איתמר לפקדתם בעבדתם: (ד) וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות ששה עשר ולבני איתמר לבית אבותם שמונה: (ה) ויחלקום בגורלות אלה עם אלה כי היו שרי קדש ושרי האלהים מבני אלעזר ובבני איתמר: (ו) ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר מן הלוי לפני המלך והשרים וצדוק הכהן ואחימלך בן אביתר וראשי האבות לכהנים וללוים בית אב אחד אחז לאלעזר ואחז אחז לאיתמר: (ז) ויצא הגורל הראשון ליהויריבלידעיה השני: (ח) לחרם השלישילשערים הרבעי: (ט) למלכיה החמישילמימן הששי: (י) להקוץ השבעילאביה השמיני: (יא) לישוע התשעילשכניהו העשרי: (יב) לאלישיב עשתי עשרליקים שנים עשר: (יג) לחפה שלשה עשרלישבאב ארבעה עשר: (יד) לבלגה חמשה עשרלאמר ששה עשר: (טו) לחזיר שבעה עשרלהפצץ שמונה עשר: (טז) לפתחיה תשעה עשרליחזקאל העשרים: (יז) ליכין אחד ועשריםלגמול שנים ועשרים: (יח) לדליהו שלשה ועשריםלמעזיהו ארבעה ועשרים: (יט) אלה פקדתם לעבדתם לבוא לבית יהוה כמשפטם ביד אהרן אביהם כאשר צוהו יהוה אלהי ישראל: (כ) ולבני לוי הנותרים לבני עמרם שובאל לבני שובאל יחדיהו: (כא) לרחביהו לבני רחביהו הראש ישיה: (כב) ליצהרי שלמות לבני שלמות יחת: (כג) ובני יריהו אמריהו השני יחזיאל השלישי יקמעם הרביעי: (כד) בני עזיאל מיכה לבני מיכה שמור (שמיר): (כה) אחי מיכה ישיהלבני ישיה זכריהו: (כו) בני מררי מחלי ומושיבני יעזיהו בנו: (כז) בני מררי ליעזיהו בנו ושהם וזכור ועברי: (כח) למחלי אלעזר ולא היה לו בנים: (כט) לקיש בני קיש ירחמאל: (ל) ובני מושי מחלי ועדר וירימות אלה בני הלוים לבית אבתיהם: (לא) ויפילו גם הם גורלות לעמת אחיהם בני אהרן לפני דויד המלך וצדוק ואחימלך וראשי האבות לכהנים וללוים אבות הראש לעמת אחיו הקטן:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il