בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברי הימים א
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברי הימים א פרק כה

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ויבדל דויד ושרי הצבא לעבדה לבני אסף והימן וידותון הנביאים (הנבאים) בכנרות בנבלים ובמצלתים ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבדתם: (ב) לבני אסף זכור ויוסף ונתניה ואשראלה בני אסף על יד אסף הנבא על ידי המלך: (ג) לידותון בני ידותון גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו ששה על ידי אביהם ידותון בכנור הנבא על הדות והלל ליהוה: (ד) להימן בני הימן בקיהו מתניהו עזיאל שבואל וירימות חנניה חנני אליאתה גדלתי ורממתי עזר ישבקשה מלותי הותיר מחזיאת: (ה) כל אלה בנים להימן חזה המלך בדברי האלהים להרים קרן ויתן האלהים להימן בנים ארבעה עשר ובנות שלוש: (ו) כל אלה על ידי אביהם בשיר בית יהוה במצלתים נבלים וכנרות לעבדת בית האלהים על ידי המלך אסף וידותון והימן: (ז) ויהי מספרם עם אחיהם מלמדי שיר ליהוה כל המבין מאתים שמונים ושמונה: (ח) ויפילו גורלות משמרת לעמת כקטן כגדול מבין עם תלמיד: (ט) ויצא הגורל הראשון לאסף ליוסףגדליהו השני הוא ואחיו ובניו שנים עשר: (י) השלשי זכור בניו ואחיו שנים עשר: (יא) הרביעי ליצרי בניו ואחיו שנים עשר: (יב) החמישי נתניהו בניו ואחיו שנים עשר: (יג) הששי בקיהו בניו ואחיו שנים עשר: (יד) השבעי ישראלה בניו ואחיו שנים עשר: (טו) השמיני ישעיהו בניו ואחיו שנים עשר: (טז) התשיעי מתניהו בניו ואחיו שנים עשר: (יז) העשירי שמעי בניו ואחיו שנים עשר: (יח) עשתי עשר עזראל בניו ואחיו שנים עשר: (יט) השנים עשר לחשביה בניו ואחיו שנים עשר: (כ) לשלשה עשר שובאל בניו ואחיו שנים עשר: (כא) לארבעה עשר מתתיהו בניו ואחיו שנים עשר: (כב) לחמשה עשר לירמות בניו ואחיו שנים עשר: (כג) לששה עשר לחנניהו בניו ואחיו שנים עשר: (כד) לשבעה עשר לישבקשה בניו ואחיו שנים עשר: (כה) לשמונה עשר לחנני בניו ואחיו שנים עשר: (כו) לתשעה עשר למלותי בניו ואחיו שנים עשר: (כז) לעשרים לאליתה בניו ואחיו שנים עשר: (כח) לאחד ועשרים להותיר בניו ואחיו שנים עשר: (כט) לשנים ועשרים לגדלתי בניו ואחיו שנים עשר: (ל) לשלשה ועשרים למחזיאות בניו ואחיו שנים עשר: (לא) לארבעה ועשרים לרוממתי עזר בניו ואחיו שנים עשר:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il