בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברי הימים א
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברי הימים א פרק כו

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) למחלקות לשערים לקרחים משלמיהו בן קרא מן בני אסף: (ב) ולמשלמיהו בנים זכריהו הבכור ידיעאל השני זבדיהו השלישי יתניאל הרביעי: (ג) עילם החמישי יהוחנן הששי אליהועיני השביעי: (ד) ולעבד אדם בנים שמעיה הבכור יהוזבד השני יואח השלשי ושכר הרביעי ונתנאל החמישי: (ה) עמיאל הששי יששכר השביעי פעלתי השמיני כי ברכו אלהים: (ו) ולשמעיה בנו נולד בנים הממשלים לבית אביהם כי גבורי חיל המה: (ז) בני שמעיה עתני ורפאל ועובד אלזבד אחיו בני חיל אליהו וסמכיהו: (ח) כל אלה מבני עבד אדם המה ובניהם ואחיהם איש חיל בכח לעבדה ששים ושנים לעבד אדם: (ט) ולמשלמיהו בנים ואחים בני חיל שמונה עשר: (י) ולחסה מן בני מררי בנים שמרי הראש כי לא היה בכור וישימהו אביהו לראש: (יא) חלקיהו השני טבליהו השלשי זכריהו הרבעי כל בנים ואחים לחסה שלשה עשר: (יב) לאלה מחלקות השערים לראשי הגברים משמרות לעמת אחיהם לשרת בבית יהוה: (יג) ויפילו גורלות כקטן כגדול לבית אבותם לשער ושער: (יד) ויפל הגורל מזרחה לשלמיהו וזכריהו בנו יועץ בשכל הפילו גורלות ויצא גורלו צפונה: (טו) לעבד אדם נגבה ולבניו בית האספים: (טז) לשפים ולחסה למערב עם שער שלכת במסלה העולה משמר לעמת משמר: (יז) למזרח הלוים ששה לצפונה ליום ארבעה לנגבה ליום ארבעהולאספים שנים שנים: (יח) לפרבר למערב ארבעה למסלה שנים לפרבר: (יט) אלה מחלקות השערים לבני הקרחי ולבני מררי: (כ) והלוים אחיה על אוצרות בית האלהים ולאצרות הקדשים: (כא) בני לעדן בני הגרשני ללעדן ראשי האבות ללעדן הגרשני יחיאלי: (כב) בני יחיאלי זתם ויואל אחיו על אצרות בית יהוה: (כג) לעמרמי ליצהרי לחברוני לעזיאלי: (כד) ושבאל בן גרשום בן משה נגיד על האצרות: (כה) ואחיו לאליעזר רחביהו בנו וישעיהו בנו וירם בנו וזכרי בנו ושלמות (ושלמית) בנו: (כו) הוא שלמות ואחיו על כל אצרות הקדשים אשר הקדיש דויד המלך וראשי האבות לשרי האלפים והמאות ושרי הצבא: (כז) מן המלחמות ומן השלל הקדישו לחזק לבית יהוה: (כח) וכל ההקדיש שמואל הראה ושאול בן קיש ואבנר בן נר ויואב בן צרויה כל המקדיש על יד שלמית ואחיו: (כט) ליצהרי כנניהו ובניו למלאכה החיצונה על ישראל לשטרים ולשפטים: (ל) לחברוני חשביהו ואחיו בני חיל אלף ושבע מאות על פקדת ישראל מעבר לירדן מערבה לכל מלאכת יהוה ולעבדת המלך: (לא) לחברוני יריה הראש לחברוני לתלדתיו לאבות בשנת הארבעים למלכות דויד נדרשו וימצא בהם גבורי חיל ביעזיר גלעד: (לב) ואחיו בני חיל אלפים ושבע מאות ראשי האבות ויפקידם דויד המלך על הראובני והגדי וחצי שבט המנשי לכל דבר האלהים ודבר המלך:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il