בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברי הימים א
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברי הימים א פרק כז

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ובני ישראל למספרם ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושטריהם המשרתים את המלך לכל דבר המחלקות הבאה והיצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה המחלקת האחת עשרים וארבעה אלף: (ב) על המחלקת הראשונה לחדש הראשון ישבעם בן זבדיאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (ג) מן בני פרץ הראש לכל שרי הצבאות לחדש הראשון: (ד) ועל מחלקת החדש השני דודי האחוחי ומחלקתו ומקלות הנגיד ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (ה) שר הצבא השלישי לחדש השלישי בניהו בן יהוידע הכהן ראש ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (ו) הוא בניהו גבור השלשים ועל השלשים ומחלקתו עמיזבד בנו: (ז) הרביעי לחדש הרביעי עשהאל אחי יואב וזבדיה בנו אחריו ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (ח) החמישי לחדש החמישי השר שמהות היזרח ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (ט) הששי לחדש הששי עירא בן עקש התקועי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (י) השביעי לחדש השביעי חלץ הפלוני מן בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (יא) השמיני לחדש השמיני סבכי החשתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (יב) התשיעי לחדש התשיעי אביעזר הענתותי לבנימיני (לבן ימיני) ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (יג) העשירי לחדש העשירי מהרי הנטופתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (יד) עשתי עשר לעשתי עשר החדש בניה הפרעתוני מן בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (טו) השנים עשר לשנים עשר החדש חלדי הנטופתי לעתניאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (טז) ועל שבטי ישראל לראובני נגיד אליעזר בן זכרילשמעוני שפטיהו בן מעכה: (יז) ללוי חשביה בן קמואל לאהרן צדוק: (יח) ליהודה אליהו מאחי דוידליששכר עמרי בן מיכאל: (יט) לזבולן ישמעיהו בן עבדיהולנפתלי ירימות בן עזריאל: (כ) לבני אפרים הושע בן עזזיהו לחצי שבט מנשה יואל בן פדיהו: (כא) לחצי המנשה גלעדה ידו בן זכריהולבנימן יעשיאל בן אבנר: (כב) לדן עזראל בן ירחם אלה שרי שבטי ישראל: (כג) ולא נשא דויד מספרם למבן עשרים שנה ולמטה כי אמר יהוה להרבות את ישראל ככוכבי השמים: (כד) יואב בן צרויה החל למנות ולא כלה ויהי בזאת קצף על ישראל ולא עלה המספר במספר דברי הימים למלך דויד: (כה) ועל אצרות המלך עזמות בן עדיאלועל האצרות בשדה בערים ובכפרים ובמגדלות יהונתן בן עזיהו: (כו) ועל עשי מלאכת השדה לעבדת האדמה עזרי בן כלוב: (כז) ועל הכרמים שמעי הרמתיועל שבכרמים לאצרות היין זבדי השפמי: (כח) ועל הזיתים והשקמים אשר בשפלה בעל חנן הגדריועל אצרות השמן יועש: (כט) ועל הבקר הרעים בשרון שטרי (שרטי) השרוניועל הבקר בעמקים שפט בן עדלי: (ל) ועל הגמלים אוביל הישמעליועל האתנות יחדיהו המרנתי: (לא) ועל הצאן יזיז ההגרי כל אלה שרי הרכוש אשר למלך דויד: (לב) ויהונתן דוד דויד יועץ איש מבין וסופר הוא ויחיאל בן חכמוני עם בני המלך: (לג) ואחיתפל יועץ למלך וחושי הארכי רע המלך: (לד) ואחרי אחיתפל יהוידע בן בניהו ואביתר ושר צבא למלך יואב:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il