ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש פרשת שבוע ותנ"ך ספר דברי הימים א

דברי הימים א פרק כז

לחץ להקדשת שיעור זה
(א) ובני ישראל למספרם ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושטריהם המשרתים את המלך לכל דבר המחלקות הבאה והיצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה המחלקת האחת עשרים וארבעה אלף: (ב) על המחלקת הראשונה לחדש הראשון ישבעם בן זבדיאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (ג) מן בני פרץ הראש לכל שרי הצבאות לחדש הראשון: (ד) ועל מחלקת החדש השני דודי האחוחי ומחלקתו ומקלות הנגיד ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (ה) שר הצבא השלישי לחדש השלישי בניהו בן יהוידע הכהן ראש ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (ו) הוא בניהו גבור השלשים ועל השלשים ומחלקתו עמיזבד בנו: (ז) הרביעי לחדש הרביעי עשהאל אחי יואב וזבדיה בנו אחריו ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (ח) החמישי לחדש החמישי השר שמהות היזרח ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (ט) הששי לחדש הששי עירא בן עקש התקועי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (י) השביעי לחדש השביעי חלץ הפלוני מן בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (יא) השמיני לחדש השמיני סבכי החשתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (יב) התשיעי לחדש התשיעי אביעזר הענתותי לבנימיני (לבן ימיני) ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (יג) העשירי לחדש העשירי מהרי הנטופתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (יד) עשתי עשר לעשתי עשר החדש בניה הפרעתוני מן בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (טו) השנים עשר לשנים עשר החדש חלדי הנטופתי לעתניאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף: (טז) ועל שבטי ישראל לראובני נגיד אליעזר בן זכרילשמעוני שפטיהו בן מעכה: (יז) ללוי חשביה בן קמואל לאהרן צדוק: (יח) ליהודה אליהו מאחי דוידליששכר עמרי בן מיכאל: (יט) לזבולן ישמעיהו בן עבדיהולנפתלי ירימות בן עזריאל: (כ) לבני אפרים הושע בן עזזיהו לחצי שבט מנשה יואל בן פדיהו: (כא) לחצי המנשה גלעדה ידו בן זכריהולבנימן יעשיאל בן אבנר: (כב) לדן עזראל בן ירחם אלה שרי שבטי ישראל: (כג) ולא נשא דויד מספרם למבן עשרים שנה ולמטה כי אמר יהוה להרבות את ישראל ככוכבי השמים: (כד) יואב בן צרויה החל למנות ולא כלה ויהי בזאת קצף על ישראל ולא עלה המספר במספר דברי הימים למלך דויד: (כה) ועל אצרות המלך עזמות בן עדיאלועל האצרות בשדה בערים ובכפרים ובמגדלות יהונתן בן עזיהו: (כו) ועל עשי מלאכת השדה לעבדת האדמה עזרי בן כלוב: (כז) ועל הכרמים שמעי הרמתיועל שבכרמים לאצרות היין זבדי השפמי: (כח) ועל הזיתים והשקמים אשר בשפלה בעל חנן הגדריועל אצרות השמן יועש: (כט) ועל הבקר הרעים בשרון שטרי (שרטי) השרוניועל הבקר בעמקים שפט בן עדלי: (ל) ועל הגמלים אוביל הישמעליועל האתנות יחדיהו המרנתי: (לא) ועל הצאן יזיז ההגרי כל אלה שרי הרכוש אשר למלך דויד: (לב) ויהונתן דוד דויד יועץ איש מבין וסופר הוא ויחיאל בן חכמוני עם בני המלך: (לג) ואחיתפל יועץ למלך וחושי הארכי רע המלך: (לד) ואחרי אחיתפל יהוידע בן בניהו ואביתר ושר צבא למלך יואב:
עוד בנושא ספר דברי הימים א

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il