בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברי הימים ב
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברי הימים ב פרק ג

undefined

רבנים שונים

(א) ויחל שלמה לבנות את בית יהוה בירושלם בהר המוריה אשר נראה לדויד אביהו אשר הכין במקום דויד בגרן ארנן היבוסי: (ב) ויחל לבנות בחדש השני בשני בשנת ארבע למלכותו: (ג) ואלה הוסד שלמה לבנות את בית האלהים הארך אמות במדה הראשונה אמות ששים ורחב אמות עשרים: (ד) והאולם אשר על פני הארך על פני רחב הבית אמות עשרים והגבה מאה ועשרים ויצפהו מפנימה זהב טהור: (ה) ואת הבית הגדול חפה עץ ברושים ויחפהו זהב טוב ויעל עליו תמרים ושרשרת: (ו) ויצף את הבית אבן יקרה לתפארת והזהב זהב פרוים: (ז) ויחף את הבית הקרות הספים וקירותיו ודלתותיו זהב ופתח כרובים על הקירות: (ח) ויעש את בית קדש הקדשים ארכו על פני רחב הבית אמות עשרים ורחבו אמות עשרים ויחפהו זהב טוב לככרים שש מאות: (ט) ומשקל למסמרות לשקלים חמשים זהב והעליות חפה זהב: (י) ויעש בבית קדש הקדשים כרובים שנים מעשה צעצעים ויצפו אתם זהב: (יא) וכנפי הכרובים ארכם אמות עשרים כנף האחד לאמות חמש מגעת לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש מגיע לכנף הכרוב האחר: (יב) וכנף הכרוב האחד אמות חמש מגיע לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש דבקה לכנף הכרוב האחר: (יג) כנפי הכרובים האלה פרשים אמות עשרים והם עמדים על רגליהם ופניהם לבית: (יד) ויעש את הפרכת תכלת וארגמן וכרמיל ובוץ ויעל עליו כרובים: (טו) ויעש לפני הבית עמודים שנים אמות שלשים וחמש ארך והצפת אשר על ראשו אמות חמש: (טז) ויעש שרשרות בדביר ויתן על ראש העמדים ויעש רמונים מאה ויתן בשרשרות: (יז) ויקם את העמודים על פני ההיכל אחד מימין ואחד מהשמאול ויקרא שם הימיני (הימני) יכין ושם השמאלי בעז:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il