בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברי הימים ב
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברי הימים ב פרק יז

undefined

רבנים שונים

(א) וימלך יהושפט בנו תחתיו ויתחזק על ישראל: (ב) ויתן חיל בכל ערי יהודה הבצרות ויתן נציבים בארץ יהודה ובערי אפרים אשר לכד אסא אביו: (ג) ויהי יהוה עם יהושפט כי הלך בדרכי דויד אביו הראשנים ולא דרש לבעלים: (ד) כי לאלהי אביו דרש ובמצותיו הלך ולא כמעשה ישראל: (ה) ויכן יהוה את הממלכה בידו ויתנו כל יהודה מנחה ליהושפט ויהי לו עשר וכבוד לרב: (ו) ויגבה לבו בדרכי יהוה ועוד הסיר את הבמות ואת האשרים מיהודה: (ז) ובשנת שלוש למלכו שלח לשריו לבן חיל ולעבדיה ולזכריה ולנתנאל ולמיכיהו ללמד בערי יהודה: (ח) ועמהם הלוים שמעיהו ונתניהו וזבדיהו ועשהאל ושמרימות (ושמירמות) ויהונתן ואדניהו וטוביהו וטוב אדוניה הלוים ועמהם אלישמע ויהורם הכהנים: (ט) וילמדו ביהודה ועמהם ספר תורת יהוה ויסבו בכל ערי יהודה וילמדו בעם: (י) ויהי פחד יהוה על כל ממלכות הארצות אשר סביבות יהודה ולא נלחמו עם יהושפט: (יא) ומן פלשתים מביאים ליהושפט מנחה וכסף משא גם הערביאים מביאים לו צאן אילים שבעת אלפים ושבע מאות ותישים שבעת אלפים ושבע מאות: (יב) ויהי יהושפט הלך וגדל עד למעלה ויבן ביהודה בירניות וערי מסכנות: (יג) ומלאכה רבה היה לו בערי יהודה ואנשי מלחמה גבורי חיל בירושלם: (יד) ואלה פקדתם לבית אבותיהם ליהודה שרי אלפיםעדנה השר ועמו גבורי חיל שלש מאות אלף: (טו) ועל ידו יהוחנן השר ועמו מאתים ושמונים אלף: (טז) ועל ידו עמסיה בן זכרי המתנדב ליהוה ועמו מאתים אלף גבור חיל: (יז) ומן בנימן גבור חיל אלידע ועמו נשקי קשת ומגן מאתים אלף: (יח) ועל ידו יהוזבד ועמו מאה ושמונים אלף חלוצי צבא: (יט) אלה המשרתים את המלך מלבד אשר נתן המלך בערי המבצר בכל יהודה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il