בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • מבצע "עופרת יצוקה"
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

מסעוד בן רזלה

שו"ת בעקבות המלחמה בעזה

דעת תורה של מו"ר הגאון הרב דוב ליאור שליט"א בעקבות מתקפת הטילים על ערי ויישובי הדרום ומבצע צה"ל 'עופרת יצוקה' כתשובה לשאלות הציבור.

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ב' שבט תשס"ט
11 דק' קריאה
מדוע נחתה על מדינת ישראל הפורענות הזאת?
אנו שמאמינים בהשגחה האלוקית ובשכר ועונש רוצים להבין מהי הסיבה שבגללה עם ישראל נקלע למצב של מלחמה בדרומה של ארצנו, מצב שבו כשליש מאוכלוסיית המדינה נמצא באיום של הפגזה כל העת?

תמיד החטא - הוא הסיבה לעונש
השאלה שנשאלה היא שאלה מאוד נכונה ומעמיקה. השואלים רוצים להבין את שורשי הדברים, לא רק את הסיבות החיצוניות, שגם הן נכונות, והם: על ידי זה שהסגירו לערבים את השטח ושלא נלחמים בטרור, זה הכניס בערבים את המוטיבציה להילחם נגד עם ישראל. אך כאמור זה מהצד הגלוי ויש להבין את הסיבה השורשית יותר של הדברים.
באופן כללי, ודאי שאפשר לומר שאם עם ישראל לא הולך בדרכה של תורה, אז יש כל מיני עונשים. יש עונש כלכלי, יש עונש של עצירת גשמים ויש של המלחמה, כמו שכתוב אצל ישעיהו הנביא (ישעיה א' כ'): 'אם לא תמאנו ומריתם חרב תאוכלו'.

דרכה של תורה – לפשפש במעשים!
הרמב"ם כותב בתחילת הלכות תענית: על כל צרה שלא תבוא על הציבור יש מצווה לזעוק ולהריע ולגזור תענית והעיקר הוא שאנו צריכים לפשפש במעשים ולשאול את עצמנו למה באה עלינו הצרה הזאת ועל ידי שנתקן את מעשינו, הקב"ה יסיר מעלינו את העונש הזה. ואם חלילה חושבים שזה מקרה, הרמב"ם מביא את הפסוק שכתוב בתוכחה: "אם תלכו עמי קרי והלכתי עמכם בחמת קרי", ופירושו- אומר הקב"ה אם אני אביא עליכם עונש כדי שתתעוררו ותתקנו את מעשיכם ואתם תחשבו שזה מקרה בנוהג שבעולם, אז "והלכתי עמכם בחמת קרי" כלומר: אני אעניש על עצם החשיבה הזו שהכל במקרה. לכן ברור שבמציאות כזו השאלה למה בא עלינו הצרה הזאת נכונה מאוד. חובה עלינו לשאול מהי הנקודה הייחודית שעלינו לתקן.
אינני אומר שהגורם לצרה לענ"ד הוא האמת המוחלטת והיחידה, זכותו של כל אחד להתבונן ולהצביע גם על גורם אחר, אבל לא לשאול בכלל, ברור שזה לא דרכה של תורה. ואין לחשוש שמא נחשב כמהרהרים אחרי מידותיו של הקב"ה, שלהרהר אחרי מידותיו זה נקרא אם אדם בא בתלונה כלפי שמיא ומטיח דברים כלפי מעלה. אנחנו לא מטיחים דברים כלפי מעלה, אלא כמו שאנו אומרים בסליחות "ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית ואנחנו הרשענו". אנחנו מצדיקים את הדין רק רוצים לחפש את הסיבה הפנימית לדבר, כדי שנוכל לתקן את מעשינו. התעלמות מבירור זה, אינה דרכה של תורה. וכן הדבר גם ביחס לשואה, עושים ימי זיכרון לשואה, אבל האם מישהו שאל את עצמו "למה באה השואה?". לא שמעתי ששואלים את השאלה הזו. מפחדים לשאול או שלא מודעים ליכולת לשאול. מי שמאמין בהשגחת השם צריך לשאול את השאלה ולעשות בירור מעמיק.

הגורם העיקרי למצב: מאיסה של ממשלת ישראל בארץ חמדה
לפי עניות דעתי הנקודה העיקרית שבגללה באים עלינו כל הייסורים עכשיו, היא קשורה לארץ ישראל ולשלמותה.
מדוע דווקא מצווה זו היא הנקודה העיקרית? אולי חילול שבת? ושאר דברים?
הרב חרל"פ כותב בספרו 'מעייני הישועה' (מי מרום ו' 'בעקבתא דמשיחא' פרק מה') שבדורנו הנקודה של יישוב הארץ היא הנקודה העיקרית. וזה לשונו:
'ובעקבתא דמשיחא הנקודה העיקרית היא ארץ ישראל. וממנה נובע הכל ומבלעדי ההתאחזות בה אין שום השפעה של קדושה בעולם. ואין פלא אם כל העמים רוצים לעכב בעד ביאתם של ישראל בארץ הקודש והתקשרותם בה. וכל כובד ההתנגדות שלהם היא בעיקר על הנקודה הזאת'

עד כאן לשונו. זו מצווה שכל שנותינו בגלות הייתה רדומה, ועכשיו הגיעה שעתה שתתקיים. אם דווקא במצווה שהגיעה שעתה אנחנו מתעצלים, עליה אנחנו נענשים ביותר כי זה הציווי והרצון האלוקי מאתנו בדור שלנו.

התהליך ממלחמת ששת הימים ועד לימינו אלה
ונרחיב את ההתבוננות בנקודה מרכזית זו. בתהליך שממלחמת ששת הימים ועד לימינו אלה. מלחמת ששת הימים היתה מלחמה מופלאה, שגם הייתה בה אחדות (אם כי לא החזיקה הרבה זמן רק כמה שבועות) ואין ספק שבזכותה של האחדות האמיתית זכינו שעשה הקב"ה תשועה גדולה לעם ישראל וצבא ישראל הדביר את חיל האוויר של המדינות מסביב וגם בקרבות של שריון הכריעו אותם, על אף שהם היו מוכנים, זה לא עזר להם כלל. וזכינו לשחרורה של ירושלים 'עיר שחוברה לה יחדיו' ולשחרור חלקים נרחבים מארצנו הקדושה, יהודה ושומרון, מרחבי סיני, חבל עזה ורמת הגולן.
אילו עם ישראל היה מנצל את גודל השעה לנקות את ארצנו כולה מהמחבלים ותומכיהם ומתחיל בהתיישבות מאסיבית בכל מרחבי ארצנו ובייחוד מחיל את ריבונות מדינת ישראל על כל מרחבי ארצנו, אותם מרחבים שלא זכינו לשחרר במלחמת השחרור ואחינו בני ישראל שיושבים בגולה היו עולים ושניים שלושה מליון היו מתיישבים בכל יש"ע אזי המצב היום היה לגמרי שונה.
אך, לצערנו, הציבור שלנו לא היה ערוך לזה, וגם אחינו בני ישראל בחו"ל המשיכו לשבת על סיר הבשר ולא עלו בהמוניהם והמשיכו להפטיר כאתמול. לא רק שהעם לא היה ערוך לזה, מדיניות הממשלה הייתה למנוע התיישבות יהודית בארץ ישראל. כל מה שקם, הוקם מתוך איתערותא דלתתא, והממשלה הייתה מדדה אחרי המאורעות.
בייחוד בשנים האחרונות אנו רואים שחלק מבני עמנו התעייף מהמאבק במחבלים: בהתחלה אמרו שלא מדברים כלל עם כנופיות הטרור, לאחר מכן נכנעו עד שהביאו עלינו את הסכמי אוסלו. וגרמו להסגרת חבלי ארץ, דבר שהוא ממש בניגוד לציווי תורתנו הקדושה, כפי שהרמב"ן אומר (במצוות עשה ד') שיש לנו מצווה לכבוש את הארץ, להחיל ריבונות ולהושיב את אחינו בני ישראל בכל מרחביה.

מדיניות הממשלה – נגד התיישבות בארץ ישראל ששוחררה
המדיניות היא לא רק הרצון להסגיר למחבלים שטחים, יש גם לממשלה חוקי "הספר הלבן" שמונעת התיישבות יהודית בכל מרחבי ארצנו, ואפילו על אדמות שנקראות 'אדמות מדינה'. במקום לטפח ולחזק את ההתיישבות, מתנכלים לה. יש הקפאת בניה בישובים, עד שאין ביכולתם של זוגות צעירים להמשיך את ביתם שם. יהודי שבונה בית, הורסים את ביתו. או אומרים על מאחז שהוא בלתי חוקי. ממש כמו חוקי בריטניה לפני למעלה משישים שנה, שהגבילו את ההתיישבות בארץ ומנעו מהיהודים לקנות בתים בכל מקום בארץ. האם היה מישהו אז שהיה טוען שיהודים שבנו בארץ עברו על החוק? הרי חוק הבריטים למנוע מיהודים לחזור ארצה הוא היה המרושע. כל זה ביחס למדיניות הנהגת המדינה להתיישבות, וההתנכלות למערכת ההתיישבות בכללה.

עיוותים במערכת המשפט
בנוסף לכך, במדינה שבה מערכת המשפט רודפת את החלוצים האמתיים, ובייחוד את הנוער הצעיר שרוצה בכל מאודו ליישב את ארצנו הקדושה. מגבילים אותו, מגלים אותו, משתמשים נגדו בחוקים שנחקקו כנגד מחבלים, ללא כל משפט מגלים אותו כאילו היווה סיכון כנגד המדינה, כמה הנוער מסוכן? האם הוא עלול לפגוע במישהו? הוא האויב? כנגד האנרכיסטים שבאים ביחד עם הערבים, להפגין נגד חיילי צה"ל ששומרים על הגדר נגדם, לא שמענו שמשתמשים בהגליה או עונשים מהסוג הזה. מערכת המשפט רודפת את האנשים הצדיקים, את האנשים הישרים, את האנשים אשר אוהבים את ארצנו הקדושה, ומתוך מסירות רוצים לישב אותה, ומתנכלת להם על כל דבר. גם כשיהודי רוצה לרכוש בית כחוק מחפשים במערכת מתחת לאדמה סעיפים בחוק כדי להפקיע את המכירה, כמו שהיה בבית השלום בחברון. במקום שהממשלה תשמח שהנה יהודים רכשו עוד בית, אז המערכת מתנכלת ושולחת לובשי מדים אשר מכים בכוח ובאלימות נשים וילדים.
ועוד עושים הפלייה בין בנייה יהודית לבנייה ערבית, רוצים לתת לגיטימציה לכל הבנייה הבלתי חוקית של הבדואים בדרומה של ארצנו. מדוע למאחזים יהודיים לא עושים את הפיתרון הזה?
עושים מחווה ליום אידם של הערבים, ומשחררים מאות מחבלים עם דם או בלי דם על הידיים. למה לא עושים מחווה לאותם יהודים - שאפילו אם עשו מה שעשו על רקע לאומני - למה לקראת ראש השנה או חנוכה לא משחררים אותם? העיוות הזה בולט לעין.
לי אין ספק שזוהי הסיבה העיקרית שבא עלינו העונש הגדול הזה, בגלל הסגרת חבלי ארץ, ועיוות משפט כלפי החלוצים המיישבים את ארצנו.

חרב באה לעולם על עיוות הדין
וודאי שכלפי שמיא זהו קטרוג גדול על עם ישראל, ואין ספק שבמקום שעושים עיוות דין זו עבירה חמורה. חז"ל אומרים במסכת אבות (פ"ה מי"א) 'חרב באה לעולם על עיוות הדין'. בהצטברות כל הדברים הללו אנחנו סובלים. אתם רציתם שלום? והנה יש לכם "שלום"... זה 'בומרנג' וככל שימשיכו להיות להוטים להסגיר חלקי ארץ, להמשיך את חטא המרגלים "וימאסו בארץ חמדה" כך הקב"ה מחזיר אותנו בכוח לכל אותם מקומות שהתנתקו משם, כמו שהנביא יחזקאל (כ', לג) אומר "אם לא ביד חזקה וזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם". אתם תאלצו בעל כורחכם לחזור לאותם מקומות וליישב אותם, את המחיר משלמים היום בדרומה של ארצנו.

בני ישמעאל – 'שונאי שלום'
כל זמן שלא יחדלו מהטעויות החמורות האלה, עם ישראל, חלילה וחלילה, עלול להמשיך לשלם את המחיר. עם הפראים האלה לא היה שלום, אין שלום ולא יהיה שלום. לא מפני שאנחנו לא רוצים, הם שונאי שלום. כל האשליה הזאת שאם יקימו להם מדינה- יהיה פה שלום, זו רק אשליה אם יקימו להם מדינה, ההפגזות לא יבואו רק מעזה הם יבואו גם מקלקיליה ומשאר המקומות עד שלא יהיה אפשר ללכת בלי לחשוש להיפגע אפילו ברחובות תל אביב, חלילה. אני מקווה שתיפקחנה העיניים והמציאות תכריח שלא יוכלו להסגיר, אפילו אם ירצו. פשוט לא יהיה עם מי לדבר.
כל הניסיונות לעשיית שלום שבאו מתוך עם ישראל, אומנם הם באמת רצו שלום אבל הם לא הבינו את המנטאליות של בני ישמעאל, שהם שונאי שלום, כפי שדוד המלך (תהלים קכ', ה'-ז') אומר: "אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אוהלי קידר ... אני שלום וכי אדבר המה למלחמה" וגם הרמב"ם באיגרת תימן (בסופה) כותב על מהותם של בני ישמעאל: "שכל זמן שאנו רודפים שלומם וטובתם הם ישיבונו בחירום ובמלחמה". כל זמן שאומרים להם: "בואו ניתן לכם כך וכך", הם אינם רואים את זה בתור מחווה, אלא הם רואים זאת בתור חולשה ואז הם מראים מה שהם מסוגלים.

יש לעורר את עם ישראל לתשובה
אז מה צריכים לפעול?
צריך לעורר את עם ישראל לתשובה, שיתקן את החטא הזה. הנהגת עם ישראל, ועם ישראל כולו, צריכים לדעת שארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל. יבינו שאם ההשגחה האלוקית מחזירה לנו את הארץ, אנחנו צריכים לעשות כל מה שיש לאל ידינו - להרבות התיישבות ולהחיל ריבונות על מרחבי הארץ, ולא להתנכל לאותם יהודים שמיישבים את הארץ, וכמובן שלא לדבר יותר על הסגרת חבלי ארץ לידי המחבלים. זה נגד תורתנו הקדושה, הארץ הזאת מעולם לא הייתה שייכת להם ומעולם לא הייתה כאן מדינה או עם 'פלשתינאי' זו המצאה חדשה.
הקב"ה מביא עלינו את כל הייסורים האלה כדי לעורר את עם ישראל לתשובה. אנו רואים כבר היום שיש קיבוצים 'בעוטף עזה' שמבינים שאת החוסן הנפשי וכושר העמידה יונקים רק מתורת הנצח, ישובים שיושביהם רחוקים ממסורת ישראל (כיוון שלא קיבלו את החינוך הנכון) מבקשים שתבואנה משפחות מהגרעינים הדתיים באזור ויתיישבו בתוכם, בגלל שהם מבינים שמי שיש לו עומק אמונה וערכים אמתיים, יש לו את כושר העמידה ואת הנכונות לסבול למען עם ישראל גם במצבים קשים.

אנו שואפים לשלום אמיתי
אין ספק שכל אחד מהיהודים רוצה שלום. שלא כמו שאומרים לפעמים שיש מחנה שלום ויש מחנה שלא של שלום. אני לא חושב שיש מישהו שלא רוצה שלום, אלא רוצים שיהיה שלום אמת, ולא שלום מדומה כמו שיש למעשה היום שהסגירו חבלי ארץ והם נהפכו לקיני שיגור טילים ורואים שהמציאות מטפחת בפניהם. הם עוד אומרים עלינו שאנחנו 'משיחיסטים' אם כך אני אומר עליהם שהם 'טייסים' ולא מכירים את המציאות. אני בטוח ששום שלום לא יבוא ושום הכרעה לא תהיה כל זמן שלא יתוקן הדבר בשורש.
זאת היא הסיבה העיקרית שבגללה אנחנו סובלים. ברור שיש עוד דברים שצריך לתקן, אבל לדעתי זאת היא הסיבה העיקרית.

הייסורים באים לעורר לתשובה
אלו שמאמינים בהשגחה צריכים לדעת שכל הדברים האלו נועדו לעורר את עם ישראל לתשובה, שיבינו שהדרך שהוא הולך בה היא דרך עקומה, וכל הסגרות חבלי ארץ לידי המחבלים זה נהפך לבומרנג. כל מקום שמסגירים, נהפך לקיני שיגור ומחבלים שורצים שם. אם לא יבינו את זה מעצמם, תבוא הדרך הקשה, כמו שאומרים בצבא "מה שלא הולך דרך הראש, ילך דרך הרגלים".
נאחל לכולנו שהדברים האלה יתנהלו במידת הרחמים ולא במידת הדין והעיקר שעם ישראל יחזור בתשובה וההנהגה תבין את הדברים האלו ותחזיר את היהודים לכל המקומות, להרבות את ההתיישבות ולהסיר את כל הגבלות הבניה בכל יהודה ושומרון ולהחיל את הריבונות של עם ישראל על כל מרחבי ארצנו הקדושה ואז אנו מקווים שיהיה שלום מן השמים, הקב"ה יעזור לנו שהגויים יכירו בזכותו של עם ישראל באופן בלעדי על כל חבלי הארץ הזאת ואז נזכה באמת לשלום וביטחון בכל מרחבי ארצנו.

שאלות נוספות המסתעפות
לעודד את יציאתם
ש. הרעיון של הסגרת השטח לידי האויב נובע מבעיה מסוימת, יש פה הרבה ערבים ושאלת ה'מה נעשה איתם' היא הניעה את כל המצב האם יש לרב פיתרון אחר למצב?
ת. רואים שהפיתרון שנעשה על ידי הסגרת שטח היה בטעות שהרי כל המקומות נעשו קיני שיגור אלא צריך לעודד את יציאתם ואפילו בכסף במקום לבנות את הגדר צריך לתת לכל אחד עשרת אלפים דולר ולעודד את יציאתו לאן שרק יחפוץ, וכך היינו חוסכים אפ' כסף שהרי עלות בניית הגדר גבוהה מאד והיא לא פתרה שום בעיה, הרי הם יכולים לירות מעל הגדר אז מה הועילה הגדר? הטרור ממשיך ויישובינו חשופים לאיומים.
לא יהיה שום שלום כל זמן שישאירו אותם בארץ. צריך לעודד את יציאתם. ואם יגידו שזה לא הומאני יסבירו שזה כמו שעשו ליהודים מגוש קטיף שאם הממשלה יכולה לעקור אנשים מבתיהם בשביל איזה שהוא שלום מדומה אז היות והערבים האלה לא מקבלים את מרותה של ממשלת ישראל אז ממשלת ישראל נאלצת לשגר אותם החוצה. כמו שעקרו את היהודים ככה גם אותם. מי שהוא בסדר ומקבל מרות ישראל עליו אני לא מדבר, אבל בדרך כלל יש לחשוד שהם לא מקבלים, כמו שאנחנו רואים בעזה שהם נלחמים ובכל הארץ עושים הפגנות לכן צריכים לעודד את יציאתם בלשון נקייה.

רוב העם – טועים!
ש. הרב הזכיר שמי שרצה שלום הם באמת רצו שלום האם הרב התכוון גם לראשי המדינה? הרי הם היו אנשים שקיבלו את כל ההתרעות הביטחוניות וידעו לקראת מה הם הולכים ?
ת. לא אני התכוונתי על הציבור הרחב שנדמה לו שיהיה שלום. אבל אלו שעשו את החוק לגרש יהודים, להחריב את ביתם ולהעביר שטח לידי האויב, ברור שזה נגד צו התורה, נגד הציונות שכל עיקרה זה לגאול את הארץ, ונגד הפן האנושי לגרש יהודים מביתם בארץ ישראל. זהו פשע! המנהיגים שיזמו את זה הם הפושעים.

המדינה עדיין אתחלתא דגאולה
ש. לגבי מה שהרב אמר שהמדינה הזאת היא אתחלתא דגאולה, רואים שמגמת המדינה בחמש עשרה השנים האחרונות היא מגמת החרבה ונסיגה ולכן יש הסוברים שצריך להתנתק מהמדינה כפי שהיא היום ולהקים הכול מחדש?
ת. גם בגאולה הראשונה בפרשת שמות מוזכר שהיה הכבדת עול השעבוד המפרשים אומרים שהייתה ההכבדה כיוון שכשהקב"ה שלח את משה לומר "שלח את עמי" עם ישראל לא רצה להיגאל, הייתה חולשה בתוכם ואפילו משה רבנו בעצמו שאל "למה הרעותה לעם הזה למה זה שלחתני" עונה לו הקב"ה 'לא את הכול אתה מבין יש מהלכים אלוקים פנימיים שבסופו של דבר נראה את התועלת'. אין ספק שכך הדבר גם פה מצד אחד ההשגחה האלוקית מראה לנו נפלאות גדולות ומחזירה לעם ישראל את הכח ומחזיר את ישראל לארץ. אך עם ישראל לא ניצל את שעת הכושר, לכן יש חרון אף על עם ישראל ובאים עלינו המצבים הקשים, כמו שהיה אז הכבדת עול השעבוד. בסופו של דבר גם ע"י זה אנו מקווים שיתעוררו, לצערנו, בדרך הקשה כמו שיש ביטוי בחז"ל במסכת מגילה (יד.) 'גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות שעמדו להם לישראל'. אבל הייסורים יעוררו את הציבור ויבינו שכל הניסיונות להתקרב אל המחבלים והערבים עלו בתוהו, אין למי להתקרב, וידעו שארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל. לכן מי שמאמין בהשגחת השם על עם ישראל לא יחשוב בגלל נסיגה וכיו"ב שזה ביטולה של כל ההבטחה האלוקית על גאולת עמ"י ולא ביטול המהלך האלוקי של הגאולה, שהחלה עם חזרת עם ישראל לארצו והקמת המדינה. אלא זהו שלב קשה בדרך, ואור הגאולה יפלס את דרכו דרך המחשכים, והלוואי שזה יהיה מהר ובמידת הרחמים ולא במידת הדין.

יש להתאחד, אך רק סביב דבר אמיתי
ש. הרב הזכיר שההתבססותו בכך שהיום ארץ ישראל היא הנקודה העיקרית, היא על דברי הרב חרל"פ, אולם מצינו בתנ"ך בזמן אחאב הגמרא אומרת שזה שניצחו במלחמות זה בגלל שלא דיברו לשון הרע היה אחדות ביניהם, גם הרב אמר שהניצחון במלחמת ששת הימים של כיבוש ארץ ישראל זה בגלל שהייתה איזה אחדות מסוימת אז אולי הדגש עכשיו שצריך לעשות אחדות שעם ישראל יהיה מאוחד ואז יהיה שקט?
ת.בוודאי נכון שצריך לעשות דבר כזה, יש איגרת של הנצי"ב בה הוא כותב לפני למעלה ממאה שנה לתנועת חובבי ציון: שעצם הדבר הזה שהתאגדו יהודים עם כל מיני דעות שונות לתרום כדי לגאול את הארץ שזה לכשעצמו אתחלתא דגאולה ומוסיף וכותב שהנושא של א"י הוא הבריח התיכון שיאחד את כל חלקי העם. לכן אני אומר שלפחות בתחום הזה נהיה מאוחדים שכולם ידעו שהארץ הזו שייכת אך ורק לעם ישראל ובזה יתקנו את חטא המרגלים. זה דבר שאפילו יהודים שלא למדו מה זה שמירת שבת יכולים להבין, שהרי הם לא לומדים מה זה קודשי ישראל אבל לפחות שתהיה לו גישה לאומית בריאה שיידע שכל עם בריא יש לו אהבת המולדת. לצערנו הרב, היום בחינוך הכללי החסירו את הערך הזה הוא לא יודע למה הוא יהודי הוא לא יודע למה הוא צריך לחיות בארץ הזאת הוא אומר שהארץ הזו שייכת גם למשהו אחר, הריקנות הזאת, הניתוק הזה, מחליש חלק גדול מהנוער והם עוזבים את הארץ יש כאלה שאחרי 12 שנים שהם רשומים בביה"ס הולכים לחפש את עצמם אצל עובדי אלילים בהודו אז איזה חינוך זה? מה המורים העניקו להם? אם הוא לא יודע למה הוא יהודי, הוא לא יודע למה הארץ הזאת שייך לו וודאי שזהו מחדל גדול במערכת החינוך. אז מה זה אחדות? סתם לצעוק אחדות?לא. צריך להתאחד סביב משהו חיובי והנצי"ב כותב לפני למעלה ממאה שנה שהנושא של א"י הוא המאחד.

לרומם את העיסוק ביחיד למען הכלל
ש. יש קולות בין אלו שעוסקים בחזרה בתשובה שאומרים שכיוון שהאווירה הציבורית היום היא יותר לדאוג ליחיד, לפרט, לפני מאה שנה אכן היה את העניין הלאומי ובאמת היה קל לדבר על א"י בתור עניין לאומי. היום שרוב האנשים כל אחד מסתכל מה מגיע לי אז יותר קל לדבר עם אדם על מצוות שבת ואמונה בקב"ה, כי זה יותר מדבר אליו כי יועיל לו ויהיה לו טוב בחייו הפרטיים, ואולי פחות על ארץ ישראל?
ת. גם פה צריך לרומם את האדם שיידע שהוא לא חי רק לעצמו שהוא חי בשביל כלל ישראל עם ישראל יש לו תפקיד גדול בעולם. והנושא של א"י יכול לאחד גם אנשים שלא קיבלו חינוך של תורה ומצוות. גם אם הוא לא יודע על שבת, על קדושת החיים היהודיים אבל לפחות את הצד הלאומי שיהיה לו, להתחיל מהצד הכללי אל הפרטי. אני לא אומר שלא צריכים לפעול גם בתחום הפרטי וודאי כל מי שמחזיר יהודי בתשובה קדוש יאמר לו.
והלוואי שנזכה לראות בקרוב בישועת ה' על עמו ועל נחלתו!את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il