בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • היחס למי שאינו שומר מצוות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

אשר ישעיהו בן רבקה

היחס לעוזבי התורה

איך צריך להתייחס לבני ישראל שהתרחקו מתורה ומצוות? איך ריבונו של עולם רוצה שנתייחס לעוזבי תורה?

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כסלו תשס"ג
2 דק' קריאה
איך צריך להתייחס לבני ישראל שהתרחקו מתורה ומצוות?
איך ריבונו של עולם רוצה שנתייחס לעוזבי תורה?

דבר זה מתברר בגמרא במסכת פסחים דף פז: "אמר הקב"ה להושע הנביא: בניך חטאו". ושואלת הגמרא על כך, מה היה על הושע להשיב: "בניך הם, בני חנוניך הם, בני אברהם יצחק ויעקב. גלגל רחמיך עליהם". אך "לא דיו שלא אמר כך, אלא אמר לפניו ריבונו של עולם: כל העולם שלך הוא, העבירם באומה אחרת.

אמר הקב"ה: מה אעשה לזקן זה? אומַר לו: לך וקח אשה זונה והוליד לך בנים זנונים, ואח"כ אומַר לו: שלחה מעל פניך. אם הוא יכול לשלוח, אף אני אשלח את ישראל. שנאמר: 'ויאמר ה' אל הושע: לך קח לך אשת זנונים". כך אמנם עשה הושע. הוא לקח אשה מקולקלת שהתעסקה עם הרבה אנשים, והיא ילדה לו בן. "'ויאמר ה' אליו: קְרָא שמו יזרעאל', שעתיד אני לזרותם בגולה". "ותהר עוד, ותלד בת, ויאמר: קְרָא שמה לא-רוחמה, כי לא אוסיף לרחם על ישראל. ותהר עוד ותלד בן, ויאמר: קְרָא שמו לא-עמי, כי אתם לא עמי ואנכי לא אהיה לכם".

לאחר שנולדו לו שני בנים ובת אחת, אמר לו הקב"ה להושע: "לא היה לך ללמוד ממשה רבך, שכיון
שדברתי עמו, פרש מן האשה. אף אתה בדול עצמך ממנה".
אמר לו הושע לריבונו של עולם: יש לי בנים ממנה ואין אני יכול להוציאה ולא לגרשה. אמר לו הקב"ה: ומה אתה שאשתך זונה ובניך בני זנונים ואין אתה יודע אם שלך הם, אם של אחרים, הן אתה לא יכול להפרד מהם, ישראל שהם בני, בני-בחוני, בני אברהם יצחק ויעקב, שהם אחד מארבעה קנינים שקניתי בעולמי שהם: תורה, שמים וארץ בית-המקדש וישראל, - אתה אמרת העבירם באומה אחרת?!

אז הבין הושע שטעה ושחטא. הושע היה צדיק. הוא לא יכול היה לסבול את החטאים ואת החוטאים עד הקב"ה לימד אותו בדרך הקשה שישראל עם סגולה, בנים בחונים, גם אם הם חטאו, הם ורק הם עם ה'. הסגולה שלהם מוחלטת ובלתי משתנית.

כיון שידע הושע שחטא, עמד לבקש רחמים על עצמו. אמר לו הקב"ה: עד שאתה מבקש רחמים על עצמך בקש רחמים על ישראל שגזרתי עליהם שלוש גזירות בעבורם. לא בגלל החטאים של ישראל, אלא בגללך גזרתי עליהם שלוש גזרות. עמד וביקש רחמים על ישראל ובטלה הגזרה והתחיל לברכם, שנאמר: "והיה מספר בני ישראל כְּחול הים וגו', והיה בִּמקום אשר יֵאמר עליהם לא-עמי אתם, יאמר להם בני אל חי וגו', וזרעתיה לי בארץ, ורחמתי את לא-רוחמה, ואמרתי ללא-עמי: עמי אתה!".

אלו דברי הגמרא המלמדים איך צריך להיות היחס לעוזבי תורה: ללמד עליהם זכות!

(פורסם בידיעון הישוב "בית אל", לפרשת "תולדות" תשס"ג).

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il