ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

בענין ההוא רעיא

בית מדרש גמרא בבא מציעא Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (57 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (57 ד')

י"ז טבת תשס"ט

בענין ההוא רעיא

מסכת בבא מציעא - דף ה ע"אנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
שולמית חיה בת יעל

מקורות

סוגיית הגמרא בדף ה'.
שו"ע חו"מ סי' פ"ז סי"ד ושם בגר"א ס"ק מ"ו טור חו"מ סי'ק פ"ז סמ"ג.
שו"ע שם סע' כ"ח ובגר"א שם ס"ק צ"ט קצוה"ח סי' ט"ו סק"ב.
גמ' שבועות לח: "האי דיינא" וכו'.
גמ' ר"ה כ"ה: "סד"א תהוי חקירת עדים" וכו'.
גמ' שבועות ל': "אבל בשעת גמר דין" וכו'.
רמב"ם הל' שבועות פי"א ה"ו וה"ז.
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il