ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

מסכת בבא מציעא - דף ה ע"א

בענין ההוא רעיא

מוקדש לעלוי נשמת
שולמית חיה בת יעל
מקורות

סוגיית הגמרא בדף ה'.
שו"ע חו"מ סי' פ"ז סי"ד ושם בגר"א ס"ק מ"ו טור חו"מ סי'ק פ"ז סמ"ג.
שו"ע שם סע' כ"ח ובגר"א שם ס"ק צ"ט קצוה"ח סי' ט"ו סק"ב.
גמ' שבועות לח: "האי דיינא" וכו'.
גמ' ר"ה כ"ה: "סד"א תהוי חקירת עדים" וכו'.
גמ' שבועות ל': "אבל בשעת גמר דין" וכו'.
רמב"ם הל' שבועות פי"א ה"ו וה"ז.
עוד בנושא בבא מציעא

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il