בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • בבא מציעא
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

שולמית חיה בת יעל

מסכת בבא מציעא - דף ה ע"א

בענין ההוא רעיא

undefined

הרב חיים כץ

י"ז טבת תשס"ט
57 דק' צפיה
מקורות

סוגיית הגמרא בדף ה'.
שו"ע חו"מ סי' פ"ז סי"ד ושם בגר"א ס"ק מ"ו טור חו"מ סי'ק פ"ז סמ"ג.
שו"ע שם סע' כ"ח ובגר"א שם ס"ק צ"ט קצוה"ח סי' ט"ו סק"ב.
גמ' שבועות לח: "האי דיינא" וכו'.
גמ' ר"ה כ"ה: "סד"א תהוי חקירת עדים" וכו'.
גמ' שבועות ל': "אבל בשעת גמר דין" וכו'.
רמב"ם הל' שבועות פי"א ה"ו וה"ז.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il